Ägarförhållanden

Per den 31 oktober 2019

# Ägare Antal aktier Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 UBS för klients räkning 2 500 000 10,5% 10,5%   2019-03-31
2 Swedbank Robur Fonder 2 286 504 9,6% 9,6%   2019-10-31
3 M. Lindstrand Investment AB och privat 1 901 927 8,0% 8,0%   2019-09-20
4 Handelsbanken Fonder 1 313 111 5,5% 5,5%   2019-09-30
5 Loer AB 1 258 670 5,3% 5,3%   2019-10-31
6 Alarik Förvaltning AB 632 693 2,6% 2,6%   2019-10-31
7 Stephan Clarkson 518 591 2,2% 2,2%   2019-10-31
8 Fenix Farmaci AB 498 198 2,1% 2,1%   2019-10-31
9 Amadra AB 454 520 1,9% 1,9%   2019-10-31
10 Nils-Olov Jönsson inkl. bolag/stiftelser 386 803 1,6% 1,6% -0,16% 2019-10-31
Total top 10   11 751 017 49,1% 49,1% -0,16%  
Övriga   12 167 185 50,9% 50,9% 0,16%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.