Ägarförhållanden

Per den 30 juni 2019

# Ägare FRISQ Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 UBS för klients räkning 2 500 000 10,5% 10,5%   2019-03-31
2 Swedbank Robur Fonder 2 286 504 9,6% 9,6%   2019-06-30
3 M. Lindstrand Investment AB och privat 1 889 427 7,9% 7,9% 0,08% 2019-06-25
4 Handelsbanken Fonder 1 303 111 5,4% 5,4% 0,04% 2019-06-30
5 Loer AB 1 258 670 5,3% 5,3%   2019-06-30
6 Alarik Förvaltning AB 632 693 2,6% 2,6%   2019-06-30
7 Stephan Clarkson 518 591 2,2% 2,2%   2019-06-30
8 ATS Oü 498 198 2,1% 2,1%   2019-06-30
9 Amadra AB 454 520 1,9% 1,9%   2019-06-30
10 Nils-Olov Jönsson inkl. bolag/stiftelser 439 500 1,8% 1,8% 0,04% 2019-06-30
Total top 10 11 781 214 49,3% 49,3% 0,16%  
Övriga 12 136 988 50,7% 50,7% -0,16%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.