Ägarförhållanden

Per den 31 oktober 2018

# Ägare Antal aktier Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 UBS för klients räkning 2 500 000 14,9% 14,9%   2017-12-31
2 Swedbank Robur Fonder 1 932 784 9,8% 9,8%   2018-10-31
3 M. Lindstrand Investment AB och privat  1 788 504 9,1% 9,1%   2018-10-31
4 Loer AB 1 397 577 7,1% 7,1%   2018-10-31
5 Handelsbanken Fonder 825 000 4,1% 4,1%   2018-09-30
6 ATS Oü 748 198 3,7% 3,7% -0,09% 2018-10-31
7 Alarik Förvaltning AB 532 693 2,7% 2,7%   2018-10-31
8 Stephan Clarkson 518 591 2,6% 2,6%   2018-10-31
9 Amadra AB 505 000 2,6% 2,6%   2018-10-31
10 Edanö Holding AB 357 784 1,8% 1,8%   2018-10-31
Total top 10 11 106 131 58,3% 58,3% -0,09%  
Övriga 9 112 071 41,7% 41,7% 0,09%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.