Ägarförhållanden

FRISQs största ägare, sorterade efter kapitalandel:

Aktieägare

Antal

Andel av kapital och röster

Nerthus Investment Ltd

2 390 871

17%

M Lindstrand Investment AB

1 872 659

13%

Loer AB

1 460 689

10%

Övriga

8 698 281

60%

Totalt

14 422 500

100%

Källa: Euroclear