Ägarförhållanden

Per den 31 december 2019

# Ägare Antal aktier Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 UBS för klients räkning 2 500 000 10,5% 10,5%   2019-03-31
2 Swedbank Robur Fonder 2 286 504 9,6% 9,6%   2019-11-30
3 M. Lindstrand Investment AB och privat 1 928 246 8,1% 8,1% 0,11% 2019-11-25
4 Handelsbanken Fonder 1 278 158 5,3% 5,3%   2019-10-31
5 Loer AB 1 258 670 5,3% 5,3%   2019-11-30
6 Alarik Förvaltning AB 643 693 2,7% 2,7% 0,05% 2019-11-30
7 Stephan Clarkson 518 591 2,2% 2,2%   2019-11-30
8 Fenix Farmaci AB 498 198 2,1% 2,1%   2019-11-30
9 Amadra AB 454 520 1,9% 1,9%   2019-11-30
10 Vimpu Intressenter Ab 382 027 1,6% 1,6%   2019-11-30
Total top 10   11 748 607 49,1% 49,1% 0,16%  
Övriga   12 169 595 50,9% 50,9% -0,16%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.