Ägarförhållanden

Per den 30 april 2019

# Ägare Antal aktier Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 UBS för klients räkning 2 500 000 10,5% 10,5%   2019-03-31
2 Swedbank Robur Fonder 2 286 504 9,6% 9,6%   2019-04-30
3 M. Lindstrand Investment AB och privat 1 861 829 7,8% 7,8%   2019-04-30
4 Handelsbanken Fonder 1 268 111 5,3% 5,3%   2019-03-31
5 Loer AB 1 258 670 5,3% 5,3%   2019-04-30
6 Alarik Förvaltning AB 632 693 2,6% 2,6%   2019-04-30
7 Stephan Clarkson 518 591 2,2% 2,2%   2019-04-30
8 ATS Oü 498 198 2,1% 2,1%   2019-04-30
9 Amadra AB 454 520 1,9% 1,9% 0,01% 2019-04-30
10 Vätterleden AB 430 000 1,8% 1,8% 0,13% 2019-04-30
Total top 10   11 709 116 49,0% 49,0% 0,13%  
Övriga   12 209 086 51,0% 51,0% -0,13%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.