Ägarförhållanden

Per den 28 februari 2019

# Ägare Antal Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 UBS för klients räkning 2 500 000 12,4% 12,4%   2018-12-31
2 Swedbank Robur Fonder 1 932 784 9,6% 9,6%   2019-02-28
3 M. Lindstrand Investment AB och privat 1 861 829 9,2% 9,2%   2019-01-11
4 Loer AB 1 256 170 6,2% 6,2% 0,01% 2019-02-28
5 Handelsbanken Fonder 900 000 4,5% 4,5%   2019-01-31
6 Alarik Förvaltning AB 532 693 2,6% 2,6%   2019-02-28
7 Stephan Clarkson 518 591 2,6% 2,6%   2019-02-28
8 ATS Oü 498 198 2,5% 2,5%   2019-02-28
9 Amadra AB 409 035 2,0% 2,0% 0,11% 2019-02-28
10 Lars Björk 373 684 1,8% 1,8%   2019-01-31
Total top 10 10 782 984 53,3% 53,3% 0,12%  
Övriga 9 435 218 46,7% 46,7% -0,12%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.