Ägarförhållanden

Per den 30 april 2018

# Ägare Antal aktier Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 UBS för klients räkning 2 500 000 14,9% 14,9%   2017-12-31
2 M Lindstrand Investment AB 1 788 504 10,6% 10,6%   2018-04-30
3 Loer AB 1 397 577 8,3% 8,3%   2018-04-30
4 ATS Oü 1 200 571 7,1% 7,1% -0.00% 2018-04-30
5 Alarik Förvaltning AB 532 693 3,1% 3,1%   2018-04-30
6 Stephan Clarkson 518 591 3,1% 3,1%   2018-04-30
7 Amadra AB 505 000 3,0% 3,0% 0,04% 2018-04-30
8 Edanö Holding AB 357 784 2,1% 2,1%   2018-04-30
9 Vimpu Intressenter Ab 339 949 2,0% 2,0% -0,01% 2018-04-30
10 Handelsbanken Liv Försäkring AB 276 400 1,6% 1,6% -0,02% 2018-04-30
Total top 10   9 417 069 55,8% 55,8% 0,01%  
Övriga   7 409 277 44,2% 44,2% -0,01%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.