Ägarförhållanden

Per den 30 juni 2018

# Ägare Antal aktier Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 UBS för klients räkning 2 500 000 14,9% 14,9%   2017-12-31
2 Swedbank Robur Fonder 1 932 784 9,8% 9,8%   2018-06-30
3 Mats Lindstrand 1 788 504 9,1% 9,1%   2018-06-30
4 Loer AB 1 397 577 7,1% 7,1%   2018-06-30
5 Handelsbanken Fonder 789 473 4,0% 4,0%   2018-06-30
6 ATS Oü 748 198 3,8% 3,8% -2,28% 2018-06-30
7 Alarik Förvaltning AB 532 693 2,7% 2,7%   2018-06-30
8 Stephan Clarkson 518 591 2,6% 2,6%   2018-06-30
9 Amadra AB 505 000 2,6% 2,6%   2018-06-30
10 Edanö Holding AB 357 784 1,8% 1,8%   2018-06-30
Total top 10 11 070 604 58,3% 58,3% -2,28%  
Övriga 8 651 683 41,7% 41,7% 2,28%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.