Ägarförhållanden

Per den 30 november 2017

# Ägare Antal aktier Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Nerthus LTD 2 390 871 16,6% 16,6%   2016-12-31
2 M Lindstrand Investment AB 1 872 659 11,1% 11,1%   2017-06-30
3 Loer AB 1 460 693 8,7% 8,7%   2017-11-30
4 Alarik Förvaltning AB 532 693 3,2% 3,2%   2017-11-30
5 Amadra AB 495 000 2,9% 2,9%   2017-11-30
6 Edanö Holding AB 484 016 2,9% 2,9%   2017-11-30
7 Handelsbanken Liv Försäkring AB 275 400 1,6% 1,6%   2017-11-30
8 Nordnet Pensionsförsäkring 191 195 1,1% 1,1% 0,02% 2017-11-30
9 Klas Lindstrand 108 199 0,6% 0,6%   2017-11-30
10 Avanza Pension 98 108 0,6% 0,6% 0.00% 2017-11-30
Totalt topp 10 7 908 834 49,4% 49,4% 0,02%  
Övriga 9 017 512 50,6% 50,6% -0,02%