Ägarförhållanden

Per den 31 augusti 2019

# Ägare Antal aktier Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 UBS för klients räkning 2 500 000 10,5% 10,5%   2019-03-31
2 Swedbank Robur Fonder 2 286 504 9,6% 9,6%   2019-08-31
3 M. Lindstrand Investment AB och privat 1 894 927 7,9% 7,9%   2019-08-31
4 Handelsbanken Fonder 1 303 111 5,4% 5,4%   2019-07-31
5 Loer AB 1 258 670 5,3% 5,3%   2019-08-31
6 Alarik Förvaltning AB 632 693 2,6% 2,6%   2019-08-31
7 Stephan Clarkson 518 591 2,2% 2,2%   2019-08-31
8 Fenix Farmaci AB 498 198 2,1% 2,1% 2,08% 2019-08-31
9 Amadra AB 454 520 1,9% 1,9%   2019-08-31
10 Nils-Olov Jönsson inkl. bolag/stiftelser 434 387 1,8% 1,8%   2019-08-31
Total top 10 11 781 601 49,3% 49,3% 2,08%  
Övriga 12 136 601 50,7% 50,7% -2,08%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.