Ägarförhållanden

Per den 28 februari 2018

# Ägare Antal aktier Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 UBS för klients räkning 2 500 000 14,9% 14,9%   2017-12-31
2 M Lindstrand Investment AB 1 746 427 10,4% 10,4%   2018-02-28
3 Loer AB 1 397 577 8,3% 8,3%   2018-02-28
4 ATS Oü 1 213 916 7,2% 7,2% -0.00% 2018-02-28
5 Alarik Förvaltning AB 532 693 3,2% 3,2%   2018-02-28
6 Stephan Clarkson 518 591 3,1% 3,1%   2018-02-28
7 Amadra AB 495 000 2,9% 2,9%   2018-02-28
8 Edanö Holding AB 399 861 2,4% 2,4%   2018-02-28
9 Vimpu Intressenter Ab 342 698 2,0% 2,0% -0.00% 2018-02-28
10 Handelsbanken Liv Försäkring AB 277 900 1,7% 1,7%   2018-02-28
Total top 10 9 424 663 56,0% 56,0% -0.00%  
Övriga 7 401 683 44,0% 44,0% 0.00%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.