Ägarförhållanden

Per den 31 maj 2019

Land Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Sverige 14 424 346 60,3% 60,3% 4 335 93,2%
Cypern 2 500 030 10,5% 10,5% 2 0.0%
Estland 498 198 2,1% 2,1% 1 0.0%
Finland 382 957 1,6% 1,6% 11 0,2%
Förenade Arabemiraten 60 031 0,3% 0,3% 2 0.0%
Övriga 41 096 0,2% 0,2% 208 4,5%
Anonymt ägande 6 011 544 25,1% 25,1%    
Totalt 23 918 202 100,0% 100,0% 4 559 98,0%
           
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.