Ägarförhållanden

Per den 28 februari 2019

Land Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Sverige 12 130 608 60,0% 60,0% 4 286 94,9%
Cypern 2 500 030 12,4% 12,4% 2 0.0%
Estland 498 198 2,5% 2,5% 1 0.0%
Finland 273 122 1,4% 1,4% 11 0,2%
Förenade Arabemiraten 25 030 0,1% 0,1% 2 0.0%
Övriga 41 192 0,2% 0,2% 212 4,7%
Anonymt ägande 4 750 022 23,5% 23,5%    
Totalt 20 218 202 100,0% 100,0% 4 514 100,0%
           
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.