Ägarförhållanden

Per den 31 december 2018

Land Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Sverige 11 837 055 58,5% 58,5% 4 277 94,8%
Cypern 2 500 030 14,9% 14,9% 2 0.0%
Estland 498 198 2,5% 2,5% 1 0.0%
Finland 272 388 1,3% 1,3% 12 0,3%
Förenade Arabemiraten 25 030 0,1% 0,1% 2 0.0%
Övriga 41 763 0,2% 0,2% 219 4,9%
Anonymt ägande 5 043 738 22,5% 22,5%    
Totalt 20 218 202 100,0% 100,0% 4 513 100,0%
           
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.