Ägarförhållanden

Per den 31 december 2018

Ägartyp Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Övriga 6 953 347 36,9% 36,9% 371 8,2%
 - Svenska 3 615 938 17,9% 17,9% 135 3,0%
 - Utländska 3 337 409 19,0% 19,0% 236 5,2%
Svenska Privatpersoner 5 077 347 25,1% 25,1% 4 136 91,6%
Fondbolag 2 832 784 14,0% 14,0% 2 0.0%
 - Svenska 2 832 784 14,0% 14,0% 2 0.0%
Pension & Försäkring 308 986 1,5% 1,5% 3 0,1%
 - Svenska 308 986 1,5% 1,5% 3 0,1%
Stiftelse 2 000 0.0% 0.0% 1 0.0%
 - Svenska 2 000 0.0% 0.0% 1 0.0%
Anonymt ägande 5 043 738 22,5% 22,5%    
Totalt 20 218 202 100,0% 100,0% 4 513 100,0%
           
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.