Ägarförhållanden

Per den 31 maj 2019

Ägartyp Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Övriga 7 729 556 32,3% 32,3% 367 8,1%
 - Svenska 4 247 244 17,8% 17,8% 143 3,1%
 - Utländska 3 482 312 14,6% 14,6% 224 4,9%
Svenska Privatpersoner 5 790 249 24,2% 24,2% 4 183 91,8%
Fondbolag 3 671 115 15,3% 15,3% 3 0,1%
 - Svenska 3 671 115 15,3% 15,3% 3 0,1%
Pension & Försäkring 448 738 1,9% 1,9% 4 0,1%
 - Svenska 448 738 1,9% 1,9% 4 0,1%
Investment & Kapitalförvaltning 265 000 1,1% 1,1% 1 0.0%
 - Svenska 265 000 1,1% 1,1% 1 0.0%
Stiftelse 2 000 0.0% 0.0% 1 0.0%
 - Svenska 2 000 0.0% 0.0% 1 0.0%
Anonymt ägande 6 011 544 25,1% 25,1%    
Totalt 23 918 202 100,0% 100,0% 4 559 100,0%
           
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.