Ägarförhållanden

Per den 28 februari 2019

Ägartyp Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Övriga 6 963 750 34,4% 34,4% 363 8,0%
 - Svenska 3 626 178 17,9% 17,9% 135 3,0%
 - Utländska 3 337 572 16,5% 16,5% 228 5,1%
Svenska Privatpersoner 5 375 225 26,6% 26,6% 4 145 91,8%
Fondbolag 2 832 784 14,0% 14,0% 2 0.0%
 - Svenska 2 832 784 14,0% 14,0% 2 0.0%
Pension & Försäkring 294 421 1,5% 1,5% 3 0,1%
 - Svenska 294 421 1,5% 1,5% 3 0,1%
Stiftelse 2 000 0.0% 0.0% 1 0.0%
 - Svenska 2 000 0.0% 0.0% 1 0.0%
Anonymt ägande 4 750 022 23,5% 23,5%    
Totalt 20 218 202 100,0% 100,0% 4 514 100,0%
           
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.