Ägarförhållanden

Per den 28 februari 2019

Fördelning Antal aktier Kapital Röster Antal ägare
Utländskt ägande (EST) 8 087 594 40,0% 40,0% 228
 - Utländskt ägande 3 337 572 16,5% 16,5% 228
 - Anonymt ägande 4 750 022 23,5% 23,5%  
Svenskt ägande 12 130 608 60,0% 60,0% 4 286
Totalt 20 218 202 100,0% 100,0% 4 514
         
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.