Ägarförhållanden

Per den 31 maj 2019

Fördelning Antal aktier Kapital Röster Antal ägare
Utländskt ägande (EST) 9 493 856 39,7% 39,7% 224
 - Utländskt ägande 3 482 312 14,6% 14,6% 224
 - Anonymt ägande 6 011 544 25,1% 25,1%  
Svenskt ägande 14 424 346 60,3% 60,3% 4 335
Totalt 23 918 202 100,0% 100,0% 4 559
         
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.