Ägarförhållanden

Per den 31 december 2018

Fördelning Antal aktier Kapital Röster Antal ägare
Utländskt ägande (EST) 8 381 147 41,5% 41,5% 236
 - Utländskt ägande 3 337 409 19,0% 19,0% 236
 - Anonymt ägande 5 043 738 22,5% 22,5%  
Svenskt ägande 11 837 055 58,5% 58,5% 4 277
Totalt 20 218 202 100,0% 100,0% 4 513
         
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.