Almedalen 2016: Så räddar patienten vården!

Det var fullsatt i Almedalspaviljongen när FRISQ bjöd in till seminarium med frågan: Kan patienten rädda vården?

– Patienten har potential att styra och effektivisera vården i betydligt större utsträckning om vi kan ta tillvara på de möjligheter den tekniska utvecklingen bjuder på, sa paneldeltagaren, regeringens tidigare utredare och sjukvårdsnestorn Göran Stiernstedt i samband med seminariet.

Seminariets paneldeltagare var helt överens om att digitala lösningar måste utvecklas för att möjliggöra patientens delaktighet i sin egen hälso- och sjukvård och på så vis avlasta den pressade vården och driva utvecklingen framåt.

– Något som är gemensamt för alla industrier där digitalisering sker är att man faktiskt kommer närmare individen och närmare patienten vilket är något sjukvården bör använda till sin fördel, sa Oscar Boldt-Christmas från McKinsey.

Vårdbolaget TioHundra i Norrtälje ligger i framkant med att involvera patienten i sin egen sjukvård.

– Patienten blir bärare av sin egen information och blir då delaktig som patient, kan involvera anhöriga och alla aktörer runt om i vårdkedjan, sa Peter Graf VD från TioHundra.

– Sjukvården behöver ändra arbetssätt och anpassa sig efter patientens ökade vilja att vara delaktig i sin egen vård. Det är inte bra som det är idag och vi måste ta patientperspektivet på större allvar.

Annika Sjöberg, kommunikationsansvarig på Reumatikerförbundet var glad över att patientföreträdare var medbjudna som paneldeltagare.

– Det är en stor skillnad från tidigare år, patientperspektivet var inte så viktigt då men är det nu och det är väldigt positivt. Den stora utmaningen är inte tekniken utan samarbetet mellan patienter, patientorganisationer, vårdgivare och utvecklare av olika typer av appar och system.

Stig Nyman ordförande för Handikappförbunden och Stockholms Diabetesförening var även han positiv över att patienten ges större ansvar.

– Det är viktigt för patienten att få mer information om sin egen hälsa och sjukvårdssituation. Jag känner stor tillförsikt i FRISQ-projektet där patienten kan bli delaktig och bidra till räddandet av själva vården. De här goda exemplen gör att fler ser att det går och då hoppas jag att fler kommer efter. Vi ska börja våga lita på patienten, patienten vill ha mer kunskap om sig själv, få dela sin journal, använda olika e-hälsotjänster och förväntar sig även att vården ska vara mer modern och det är dags att ta några steg framåt nu.