Analys FRISQ: Utveckling enligt plan

FRISQ vill revolutionera administrationen runt vården. Givet en stor eftersatt digitalisering i vårdsektorn globalt finns det en enormt stor marknadspotential.
I samband med rapporten för det fjärde kvartalet 2018 annonserades beslut om lansering i USA.