Årsredovisning 2016

Här presenteras årsredovisningar för Frisq Holding AB (publ) vars aktie är noterad på NASDAQ First North, sedan oktober 2016.