Avtal om likviditetsgaranti genom Remium löper ut

Det avtal som FRISQ Holding AB har med Remium Nordic AB beträffande likviditetsgaranti löper ut den 19 juli.

Avtalet syftar till att främja likviditeten och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs i handeln med FRISQs aktie.

En utvärdering av alternativ pågår i FRISQ för att hitta den lösning som är mest ändamålsenlig framåt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Irding, VD FRISQ

E-post: martin.irding@frisq.se 

 

 

 

Om FRISQ

FRISQ utvecklar digitala verktyg för personcentrerad vård. FRISQs tjänster är ett stöd i vardagen för vårdpersonal och ger patienter nya möjligheter att bli mer engagerade i sin egen vård. Läs mer på www.frisq.se    

FRISQ är sedan 2016 listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet ”FRISQ”. Certified Adviser är FNCA Sweden AB (www.fnca.se, tel 08-528 00 399).

FRISQs pressmeddelanden finns tillgängliga på www.frisqholding.se