Capio och FRISQ tecknar avtal gällande FRISQ Care

FRISQ har tecknat ett avtal med Capio kopplat till affärsområdet ”Äldre och mobil vård”. Avtalet rör användning av tjänsten FRISQ Care.

Capio är ett av Europas ledande hälso- och sjukvårdsföretag. Affärsområdet ”Äldre och mobil vård” består av ca 900 medarbetare verksamma inom geriatrik, specialiserad slutenvårdsrehabilitering, avancerad sjukvård i hemmet, specialiserad palliativ slutenvård, läkarbilar och läkare i särskilda boenden för äldre. Med start i början av 2020 kommer FRISQ Care att introduceras på tre verksamheter.

”Vi är övertygade om att vi kommer vilja ha denna typ av stödjande system i alla verksamheter framöver, och ser fram emot att se effekterna av FRISQ Care. Med moderna digitala verktyg skapas förutsättningar för oss att bedriva vård med ännu högre kvalitet.”, säger Thorleif Nilsen, affärsområdeschef, Capio Äldre och mobil vård.

FRISQs vd, Martin Irding, är glad att Capio väljer att arbeta med FRISQ och lyfter tjänstens mångsidighet som en fördel för en stor verksamhet som Capios.

”Vi ser mycket fram emot att bidra till värdeskapande i en stor och varierad verksamhet som Capio. I och med bredden i affärsområdet Äldre och mobil vård kan alla olika delar av FRISQ Care tillämpas i flera olika vårdsammanhang. Vi ser en stor potential i samarbetet.”, säger Martin Irding, vd, FRISQ.

Om Capio
Capio är en del av ett av Europas ledande sjukvårdsföretag. Capio erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler i Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Capio är sedan november 2018 en del av Ramsay Santé och samgåendet skapar en ledande Europeisk vårdgivare med en total omsättning om 3,8 miljarder EUR och cirka 36 000 medarbetare.

För ytterligare information:

Martin Irding, VD FRISQ
Tel: +46 (0)8 120 131 21
martin.irding@frisq.se