Dagens PS: Så ska nytt kapital få fart på Frisqs affärer

Artikel hämtad från Dagens PS. 

Nasdaq First North-listade Frisq ska ta in 79 Mkr i en riktad nyemission. Bolaget har den senaste tiden tecknat en serie intressanta ramavtal där kunderna ska införa bolagets lösning för att bland annat integrera och möjliggöra att olika  journalsystem ska kunna kommunicera med varandra. 

Nytillträdde VD:n George Thaw berättar för Dagens PS hur pengarna ska användas för att Frisq ska kapitalisera på ramavtalen.  

Kan du enkelt beskriva vad gör Frisq och vad skapar ni för värden för kunderna?
Vi bygger broar mellan vårdpersonal och patienter, och mellan vårdteam, vilket öppnar upp för kunskapsdelning, stärker vården och patientengagemang. Många vårdgivare arbetar idag i olika journalsystem som inte kommunicerar med varandra, vilket gör det svårt att samla, jämföra och analysera patientdata

Frisq Care integrerar med de olika journalsystemen och hälsoappar för att ge en samlad bild av patientens vårdplaner och data, som de olika vårdteamen och patienten delar.

Hur går det för Frisq?
Som för många företag så har 2020 varit ett utmanande år för oss. Men efter att ha sett över förändringarna på marknaden och anpassat marknadsföringsstrategin, produkten och teamet, så är vi nu i en stark position för att kunna säkra kommersiellt lönsamma intäktsströmmar och förverkliga Frisqs fulla potential.

Hur har ni påverkats av Corona?
Den pågående pandemin har inneburit stora utmaningar för en vårdsektor som, av nödvändighet, tvingats prioritera akutsjukvård – ofta med gammaldags verktyg och metoder som har ansträngs till bristningsgränsen – över modernisering och digitalisering.

Men den har också gjort Frisq än mer relevant. Covid-19 har accelererat och accentuerat behovet, liksom möjligheten, att växa bolaget internationellt. Verktyg för att samarbeta och nå alla i vårdkedjan på distans har gått från ”något som vore bra att ha” till ett måste.

Ni har precis tagit in 79 Mkr i en riktad emission. Vad ska ni göra med pengarna?
När jag tillträdde som VD för Frisq i augusti var jag överväldigad av alla affärsmöjligheter Frisq har, men jag såg också behovet att stärka våra finansiella muskler för att kunna utnyttja alla affärsmöjligheter. Detta kapitaltillskott kommer säkerställa Friqs förmåga att öka takten i försäljningen och implementeringen under de kommande tolv månaderna.

Ni har tecknat ett antal avtal, men har fortsatt ingen omsättning. När kommer den?
Vi har en ledande position på en marknad som är svår att ta sig in på och en globalt skalbar produkt. När vi tittar på vår hemmamarknad är vi hittills den enda tekniska lösningen som uppfyller behoven för det efterfrågade patientkontraktet och vi har en stark relation med de största sjukvårdsregionerna samt många privata vårdgivare.

Vi ser också ett stort intresse bland utländska vårdgivare och specialister. Kort sagt är vi redo att köra men exakt när marknaden är redo att implementera Frisq i större skala kommer att bero på flera faktorer – inte minst på utvecklingen av den rådande pandemin.

De vårdssektorer som är i störst behov av digital utveckling är också de som pressas hårdast just nu, med personal som arbetar långa timmar. Medan vårdssektorn kämpar vidare med de ännu till viss del okända men mycket verkliga konsekvenserna av Covid-19, kommer vi fortsätta att fokusera på att skala produkten och stödja våra kunder i deras beslutsprocess.