Debattartikel i SVD understryker behovet av FRISQ

Hej,

Se debattartikel i SVD 3 januari som diskuterar behovet av ett digitalt lyft inom svensk sjukvård och särskilt för patienter som är i större behov av vård, t ex kroniska sjukdomar.
Debattartikeln understryker behovet av digitala stöd för framåtblickande vårdplaner för både vårdpersonal och patienter, vilket är precis det FRISQ möjliggör.

Lär mer här: https://www.svd.se/digitalt-lyft-ett-maste-for-svensk-valfard