Årsstämma 2019

Observera att nytt datum för årsstämma är den 4:e juni 2019.

Vill du som aktieägare få ett ärende behandlat på årsstämman ska du skriftligen anmäla detta till styrelsen senast sex veckor före årsstämman.

Inkommer anmälan senare kan ärendet ändå behandlas, förutsatt att det kan tas med i kallelsen till årsstämman.