Årsstämma 2019

Vill du som aktieägare få ett ärende behandlat på årsstämman skall du skriftligen anmäla detta till styrelsen senast sex veckor före årsstämman.

Inkommer anmälan senare kan ärendet ändock behandlas förutsatt att det kan tas med i kallelsen till årsstämman.