Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet 2020