Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet 2021