Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet 2019