Finansiell kalender

Delårsrapport för första kvartalet 2019

Läs mer

Årsstämma 2019

Vill du som aktieägare få ett ärende behandlat på årsstämman skall du skriftligen anmäla detta till styrelsen senast sex veckor före årsstämman.Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2019

Läs mer

Delårsrapport för tredje kvartalet 2019

Läs mer