Finansiell kalender

Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet 2019

Läs mer

Extra bolagsstämma 2020

The shareholders of Frisq Holding AB (publ), reg. no. 556959-2867 (the”Company”, are hereby convened to the extra general meeting to be held on Thursday 30 January 2020, at Baker & McKenzie Advokatbyrå's prem...Läs mer

Årsstämma 2020

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2020

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2020

Läs mer

Delårsrapport för tredje kvartalet 2020

Läs mer

Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet 2020

Läs mer