Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2018

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2019

Läs mer

Årsstämma 2019

Observera att nytt datum för årsstämma är den 4:e juni 2019.Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2019

Läs mer

Delårsrapport för tredje kvartalet 2019

Läs mer