Finansiell kalender

Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet 2019

Läs mer

Extra bolagsstämma 2020

The shareholders of Frisq Holding AB (publ), reg. no. 556959-2867 (the”Company”, are hereby convened to the extra general meeting to be held on Thursday 30 January 2020, at Baker & McKenzie Advokatbyrå's prem...Läs mer

Kapitalmarknadsträff

Läs mer

Årsstämma 2020

Kallelse till årsstämma i Frisq Holding AB (publ) Aktieägarna i Frisq Holding AB (publ), org. nr 556959-2867, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 mars 2020 kl. 14.00 i Baker &...Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2020

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2020

Läs mer

Extra bolagsstämma november 2020

Aktieägarna i Frisq Holding AB (publ), org. nr 556959-2867, kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 4 november 2020 kl. 14.00 i Baker & McKenzies lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm. Entrén til...Läs mer

Delårsrapport för tredje kvartalet 2020

Läs mer