Finansiell kalender

Extra bolagsstämma november 2020

Aktieägarna i Frisq Holding AB (publ), org. nr 556959-2867, kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 4 november 2020 kl. 14.00 i Baker & McKenzies lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm. Entrén til...Läs mer

Delårsrapport för tredje kvartalet 2020

Läs mer

Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet 2020

Läs mer