First North Certified Adviser

Alla bolag vars aktier ska handlas på First North har en certified adviser som guidar och stödjer bolaget genom listningsprocessen och därefter övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare.

Remium har engagerats som Certified Advisor för FRISQ. Remium agerar även likviditetsgarant åt FRISQ i syfte att verka för en tillfredställande likviditet i handeln. Som likviditetsgarant ställer Remium köp- respektive säljvolym om vardera minst 15 000 SEK i orderboken med en spread om maximalt 4 procent mellan köp- och säljkurs.

Remium innehar inga aktier i Bolaget utöver eventuella innehav härrörande till tjänsten som likviditetsgarant.

Remium Nordic AB
Kungsgatan 12-14
111 35 Stockholm
Telefon: 08-454 32 00