First North Certified Adviser

Alla bolag vars aktier ska handlas på First North har en certified adviser som guidar och stödjer bolaget genom listningsprocessen och därefter övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare.

F o m 1 juli 2018 har FNCA Sweden AB engagerats som Certified Adviser för FRISQ.

FNCA Sweden AB
Box 5807
102 48 Stockholm, Sverige
Telefon: 08-528 00 399
www.fnca.se

Likviditetsgarant

Remium Nordic är likviditetsgarant åt FRISQ i syfte att verka för en tillfredställande likviditet i handeln. Som likviditetsgarant ställer Remium Nordic köp- respektive säljvolym om vardera minst 15 000 SEK i orderboken med en spread om maximalt 4 procent mellan köp- och säljkurs.

Remium Nordic AB
Kungsgatan 12-14
111 35 Stockholm, Sverige
Telefon: 08-454 32 00