First North Certified Adviser

Alla bolag vars aktier ska handlas på First North Growth Market har en certified adviser som guidar och stödjer bolaget genom listningsprocessen och därefter övervakar att bolaget lever upp till First North Growth Markets regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare.

Fr o m 1 juli 2018 har FNCA Sweden AB engagerats som Certified Adviser för FRISQ.

FNCA Sweden AB
Box 5807
102 48 Stockholm, Sverige
Telefon: 08-528 00 399
www.fnca.se