Förändringar i kommunikationsarbetet när fokus på försäljning och marknadsföring ökar

Som tidigare kommunicerats kommer FRISQ under kommande halvår att genomföra en roadshow och därmed växla upp tempot i försäljningsarbetet. För att säkerställa kommersiell framdrift kommer FRISQ nu fokusera på att bygga upp en stark försäljningsorganisation. Samtidigt kommer kommunikationsfunktionen att stöpas om med mer tonvikt på marknadsföring och PR.

Kommunikationsansvarig Susanna Sjödin har i samband med detta valt att lämna sin tjänst.

”Min tid här på FRISQ har varit mycket spännande och lärorik. När bolaget nu går in i en ny fas med mer fokus på försäljning och marknadsföring känns det bra för mig att lämna och anta nya utmaningar inom kommunikationsområdet.” säger Susanna Sjödin.

”Susanna har haft en viktig roll i att bygga upp FRISQ varumärkesplattform och  kommunikationsstrategi. Med hennes arbete som grund står vi väl rustade inför kommande marknadsföringsarbete. Jag vill tacka henne för allt hon gjort för bolaget.”, säger VD Martin Irding.

Susanna Sjödins sista dag på bolaget kommer vara i maj 2018 och hon lämnar sin plats i FRISQ ledningsgrupp från och med december 2017. Hennes ledningsgruppsplats kommer inte att ersättas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Irding, VD, martin.irding@frisq.se

Denna information är sådan information som FRISQ Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2017 kl. 13:07 CET.

Våra pressmeddelanden finns tillgängliga på www.frisqholding.se