FRISQ-anordnade-seminarium-pa-temat-_Nu-hander-det!_header

FRISQ anordnade seminarium på temat ”Nu händer det!” och presenterade FRISQ Care

Måndagen den 8 maj anordnade FRISQ ett seminarium på temat ”Nu händer det!” och bjöd in till diskussion om hur personcentrerade digitala tjänster kan skapa värde för vården och patienten.

Under seminariet demonstrerades även den nya IT-plattformen FRISQ Care. FRISQ Care är en plattform som samlar patienters vårdhistorik och vårdplaner på ett ställe – och gör datan tillgänglig för hela vårdteamet, patienten själv och anhöriga.

I publiken fanns ledande företrädare för vårdsektorn och life science-industrin, som under ledning av tidigare socialminister Göran Hägglund, fick se hur FRISQ Care kan åstadkomma stora förbättringar i vårdkedjan och skapa den infrastruktur som krävs för att uppnå ett fördjupat samarbete mellan aktörerna inom vården och life science-industrin.

Anders Ullman, Chef för KOL-centrum på Sahlgrenska sjukhuset, var en av talarna på scen och belyste såväl behovet som nyttan av tjänster som FRISQ Care:

”Den nya tekniken med digitaliserade interaktiva behandlingsplaner ger inte bara en möjlighet till ökad patientnytta utan också till dramatiska kvalitets- och effektivitetsförbättringar för vården. Dessutom öppnar den upp helt nya möjligheter för mer personcentrerad vård och egenvård. Därtill kan man se potential i klinisk forskning t ex vid läkemedelsutveckling.”

På scen stod även SLL:s innovationsborgarråd Daniel Forslund, som beskrev den politiska visionen kring e-hälsa och behovet av nya tjänster. Andra talare var Annika Sjöberg från Reumatikerförbundet och Britt-Marie Ahrnell, författare och anhörig i cancervården, som utifrån sina erfarenheter gav anhörig- och patientperspektivet på hur personcentrerade tjänster kan revolutionera vården. Johan Assarsson från Inera anslöt till den avslutande paneldebatten.

”Med FRISQ Care kommer vi att kunna möjliggöra den interaktiva kommunikation som krävs för att, på riktigt, göra vården mer personcentrerad. Från kvällens diskussioner var det tydligt att denna typ av enkla, integrerade och interaktiva tjänster inte finns på marknaden idag. Däremot är det något som efterfrågas, bland annat i de kommande stora upphandlingarna i Stockholm, VGR och Skåne”, säger Martin Irding, VD för FRISQ.