FRISQ bryter ny mark genom att teckna avtal för klinisk studie om prostatacancer

FRISQ inleder nytt samarbete med Karolinska Institutet (KI) för att stötta den kliniska studien ProBio inom prostatacancer. Samarbetet innebär att FRISQ Care för första gången används i en klinisk studie för att testa effekten av genetisk profil vid val av rätt läkemedel. I förlängningen kan detta möjliggöra forskning på diagnostik och läkemedel i ordinarie vård, så kallade real-world studies.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige och varje år drabbas fler än 10 000 män av sjukdomen. Det har på senare år kommit flera nya läkemedel inom prostatacancer, men hos många patienter har behandlingen inte effekt samtidigt som kostnaden för läkemedlet är hög och biverkningarna många. Därför syftar den kliniska studien ProBio till att undersöka effekten av ny biomarkörsbaserad diagnostik för val av läkemedel vid så kallad metastaserad prostatacancer och FRISQ Care kommer att användas som digitalt stöd i detta. ProBio-studien har ett innovativt upplägg där det är möjligt att anpassa behandlingen löpande för patienter/studiedeltagare, baserat på patientens och tumörens genetiska profil.

Med hjälp av FRISQ Care blir det enkelt för patienter/studiedeltagare att delta i studien och själva rapportera in data. För forskarna som arbetar med studien innebär FRISQ Care att den administrativa arbetsbördan blir mindre, med smidig hantering av den data som skapas i studien. Nästan alla onkologkliniker som behandlar prostatacancer i Sverige kommer att delta i ProBio-studien, med start på Capio S:t Görans sjukhus. Den långsiktiga ambitionen är att kunna genomföra kliniska studier på effekten av biomarkörsbaserad diagnostik i ordinarie vård, så kallade real-world studies.

”Vi ser stora möjligheter till användning av FRISQ Care i kliniska studier, inte minst vid utvärdering av nya innovativa biomarkörer och läkemedel. Därför är det särskilt kul att nu arbeta med en så banbrytande studie som ProBio som kan göra stor skillnad för patienter med prostatacancer”, säger Martin Irding, vd på FRISQ.

”Vi ser ProBio som ett första steg mot införande av biomarkörsstyrd vård i klinisk praxis som vi tror kommer att leda till stort värde för både individen och samhället. Vi har valt att samarbeta med FRISQ Care eftersom vi behövde ett stödsystem som är gjort för klinik, eftersom det är dit vi är på väg”, menar professor Henrik Grönberg, vetenskaplig ledare för ProBiostudien.

FRISQ Care är utvecklat som ett digitalt stöd både för ordinarie vård och för kliniska studier. FRISQ Care används sedan tidigare i en annan klinisk studie vid Karolinska Institutet där man utvecklar kostinterventionsprogram för patienter med diabetes typ 2. I förlängningen kan FRISQ Care skapa stora värden för både vård, forskning och life science-industrin när forskning bedrivs på ordinarie vårdprocesser, det som kallas real-world studies.

___________________________________

För ytterligare information:

Martin Irding, VD FRISQ
Tel: +46 (0)8 120 131 21

martin.irding@frisq.se

Kort om FRISQ:

Healthtech-bolaget FRISQ utvecklar globalt skalbara digitala verktyg för interaktiv kommunikation mellan de olika aktörerna i vårdkedjan.

FRISQ är sedan 2016 listat på Nasdaq First North – Stockholm under kortnamnet ”FRISQ”.

FNCA Sweden AB är FRISQ:s Certified Adviser
Tel +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se

FRISQ:s pressmeddelanden finns tillgängliga på www.frisqholding.se