FRISQ demonstrerar personcentrerade digitala tjänster som skapar värde för vården och patienten

FRISQ bjöd igår in till ett seminarium med ledande företrädare för vårdsektorn och life science-industrin. Bolaget har tidigare utvecklat FRISQ Privat som hjälper den enskilda medborgaren att få koll på sina recept, beställa läkemedel från valfritt apotek samt läsa sin journal, direkt i mobiltelefonen. Parallellt med att lansera FRISQ Privat till medborgarna, utvecklas FRISQ Care åt vården. FRISQ Care är en plattform som samlar patienters journaler, vårdhistorik och vårdplaner på ett ställe – och gör datan tillgänglig för andra vårdinstanser, patienten själv och anhöriga. Syftet med gårdagens seminarium var att ur olika perspektiv diskutera potentialen i interaktiva och personcentrerade vårdtjänster och att demonstrera Frisq Care.

FRISQ Care:s digitala lösningar kopplar samman vårdens aktörer

Under FRISQ:s seminarium igår demonstrerades bland annat hur FRISQ Care kan åstadkomma stora förbättringar i vårdkedjan och skapa den infrastruktur som krävs för att uppnå ett fördjupat samarbete mellan aktörerna inom vården och life science-industrin.

Anders Ullman, Chef för KOL-centrum på Sahlgrenska sjukhuset, var en av talarna på scen och belyste såväl behovet som nyttan av tjänster som FRISQ Care: ”Den nya tekniken med digitaliserade interaktiva behandlingsplaner ger inte bara en möjlighet till ökad patientnytta utan också till dramatiska kvalitets- och effektivitetsförbättringar för vården. Dessutom öppnar den upp helt nya möjligheter för mer personcentrerad vård och egenvård. Därtill kan man se potential i klinisk forskning t ex vid läkemedelsutveckling .”

På scen stod även SLLs innovationsborgarråd Daniel Forslund, som beskrev den politiska visionen kring e-hälsa och behovet av nya tjänster. Andra talare var Annika Sjöberg från Reumatikerförbundet och Britt-Marie Ahrnell, författare och anhörig i cancervården, som utifrån sina erfarenheter gav anhörig- och patientperspektivet på hur personcentrerade tjänster kan revolutionera vården. Johan Assarsson från Inera anslöt till den avslutande paneldebatten. Moderator var Göran Hägglund, tidigare socialminister.

”Med FRISQ Care kommer vi att kunna möjliggöra den interaktiva kommunikation som krävs för att, på riktigt, göra vården mer personcentrerad. Från kvällens diskussioner var det tydligt att denna typ av enkla, integrerade och interaktiva tjänster inte finns på marknaden idag. Däremot är det något som efterfrågas, bland annat i de kommande stora upphandlingarna i Stockholm, VGR och Skåne”, säger Martin Irding, VD för FRISQ.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Irding, VD, martin.irding@frisq.se