FRISQ förstärker ledningsgruppen med ny implementationschef

Såsom tidigare kommunicerats blev FRISQ Care CE-märkt och redo för kommersialiseing i december 2017. Efterfrågan att påbörja implementering av tjänsten hos vårdgivare runt om i Sverige är stor, och FRISQ har därför anställt läkaren och affärsutvecklaren Gustaf Storm för att ansvara för implementeringsarbetet. Gustaf Storm kommer att ingå i FRISQ:s ledningsgrupp. Gustaf arbetar idag som Affärsutvecklingschef för Capio Sverige och är legitimerad läkare. Han har tidigare arbetat både som klinikchef och divisionschef inom Capio-koncernen, och har en bakgrund som konsult. 

”Att få bli en del av FRISQ-teamet känns väldigt spännande. FRISQ har en unik produkt som sjukvården är i stort behov av. Jag ser fram emot att tillsammans med FRISQ:s kunder utveckla sjukvården och stärka patienternas möjlighet till inflytande.”, säger Gustaf Storm.

”Vi är väldigt glada att Gustaf blir en del av vårt team. Med sin bakgrund inom sjukvården har han en för oss relevant erfarenhet som kommer accelerera vår förmåga att  framgångsrikt leverera vår tjänst till vårdgivare.”, säger VD Martin Irding.

Ytterligare en förändring är att Casper Winsnes, som är ansvarig för nästa generations FRISQ-tjänster, får rollen som tillförordnad produktchef då Lars Eriksson har valt att lämna denna tjänst.

”Lars har haft en nyckelroll i att leda utvecklingen av den produktportfölj vi har idag. Jag vill tacka honom för hans tid på FRISQ och önska honom varmt lycka till med sina framtida utmaningar.”, säger VD Martin Irding.

Den nya ledningsgruppen tillträder den 1 maj 2018 och kommer efter förändringarna att bestå av följande medlemmar med respektive ansvarsområde:

  • Martin Irding, VD
  • Magdalena Stenbäck, CFO
  • Hannes Palm, Affärsutvecklingsansvarig
  • Gustaf Storm, Implementationschef
  • Casper Winsnes, tf Produktchef


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Irding, VD FRISQ, martin.irding@frisq.se

Denna information är sådan information som FRISQ Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 januari 2018 kl. 08:00 CET.

Våra pressmeddelanden finns tillgängliga på www.frisqholding.se