FRISQ Holding AB (publ) byter Certified Adviser från Remium Nordic Holding AB till FNCA Sweden AB

FRISQ Holding AB (publ) informerar härmed att bolaget byter Certified Adviser från Remium Nordic Holding AB till FNCA Sweden AB från och med den 1 juli 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Irding, VD FRISQ
E-post: martin.irding@frisq.se