FRISQ i korthet

FRISQ utvecklar mobila tjänster för att förbättra det digitala informations- och kommunikationsflödet mellan privatpersoner, apotek, vård och omsorg. Vår målsättning är att du som individ både kan hantera och beställa dina läkemedel och samtidigt få tillgång till all värdefull hälso- och sjukvårdsinformation – direkt i din telefon.

Utgångspunkten för FRISQ är att individen och dess anhöriga har förmågan att ta en betydligt större roll i vårdkedjan. Genom att individen ges större inflytande över sin egen hälso- och sjukvård är vi övertygade om att vården kan förbättras, samtidigt som vardagen för patienter, anhöriga och vården förenklas.

Vi arbetar för att:

  • Underlätta för individen att ta större ansvar för sin hälso- och sjukvård genom att få ökad information om sin egen hälsa
  • Låta individen själv bestämma vilka vårdgivare och andra som informationen delas med
  • Ge ökad tillgänglighet till läkemedel och frihet att välja apotek vid beställning
  • Möjliggöra för anhöriga att ta en aktivare roll både för hantering av läkemedel och hälso- och sjukvårdsinformation

Våra tjänster

Detta sker genom appen FRISQ Privat, som är avsedd (och gratis) för den enskilda medborgaren. Appen är en unik tjänst där du som privatperson får tillgång till den allmänna receptdatabasen och på så vis kan hantera och beställa recept för dig själv och dina anhöriga. Genom en enkel fullmakt kan du använda FRISQ Privat t.ex. för dina barn, närstående med kroniska sjukdomar, eller för att hjälpa äldre föräldrar som behöver stöd att hantera sin hälsa. I appen ska du även få tillgång till hälso- och sjukvårdsinformation, såsom din journal, dina vaccinationer eller meddelanden från vården. FRISQ Privat-app förenklar för dig som individ, och hjälper också till att avlasta vården, som kämpar med ständigt ökande belastning.

FRISQs privatapplikation är sedan början av 2016 godkänd av e-Hälsomyndigheten för hem- och förbeställning av läkemedel. FRISQs applikation är integrerad mot ett antal myndigheter och vårdaktörer och använder därför samma säkerhetslösningar som svenska myndigheter för att säkerställa individens integritet.

Parallellt med att lansera FRISQ Privat till medborgarna, pågår ett arbete för att hitta modeller som kan bistå vården och omsorgen med att dra effektivitets- och produktivitetsvinster av patienternas möjlighet att dela mer information och klara sig bättre själva. Arbete pågår också för att utveckla FRISQ så att kommunikationen mellan veterinärer och djurägare förbättras.

Vår organisation

FRISQ har idag ca 15 medarbetare med en unik mix av kompetenser från bland annat hälso- och sjukvården, farmaci samt IT- och systemutveckling. Vi strävar alla efter samma mål; att förbättra hälso- och sjukvården för individen och dess anhöriga.

Bolagets ordförande är Mats Lindstrand

VD är Martin Irding