FRISQ i korthet

FRISQ strävar efter att göra patienter mer delaktiga i sin egen vård. Vi tror nämligen att en motiverad och kunnig patient är en förutsättning för att nå bästa hälsoutfall. Dessutom är vi övertygade om att många patienter både vill och kan bli mer engagerade i sin behandling.

Med våra tjänster ger vi patienten information om sin behandling, sina läkemedel och sin vårdhistorik. Vi ger också vårdteamet ett digitalt verktyg för patientens behandlingsplan som gör det möjligt att effektivt kommunicera inom teamet samt med patienten. På detta sätt kan vården avlastas och resurserna användas på bästa sätt.

Våra tjänster

FRISQ Care – En tjänst för patienten och vården som kan planera, koordinera och följa upp

FRISQ Care möjliggör för vården att digitalisera sina processer samt göra dem tillgängliga för både patienten och vården. Vårt mål är att skapa en tjänst för vårdens alla yrkeskategorier där dubbelarbete undviks genom integrationer med vårdens nuvarande IT-infrastruktur och system.

  • En gemensam plan för vårdgivare & patient
    Vården lägger upp en gemensam plan som patienten får tillgång till. Alla beslut om planering och ändringar, reflekteras direkt i patientens app. Patienten och hens anhöriga har därmed full insikt i hur behandlingen går och kan agera medproducent i den egna vården.
  • FRISQ Care stödjer personcentrerat teamarbete
    Alla i vårdteamet kring patienten har omedelbar tillgång till all information som krävs för beslut om vårdinsatser och planering. Patienten kan också välja att själv koppla ihop planer mellan olika vårdgivare.
  • Webb & iPad för vården, iPhone & Android för patienten
    FRISQ Care för vården ska vara lättanvänt i vardagen och tillåta löpande kommunikation med patienten. Behovet att leta information i andra system minimeras, och vården behöver bara dokumentera en gång. Patientens speglade applikation ger mesta möjliga kontroll i den egna vardagen.