FRISQ inleder samarbete med diabetesstudie på Karolinska Institutet

FRISQ inleder samarbete med klinisk studie på Karolinska Institutet (KI) där FRISQ Care kommer användas för kostinterventionsprogram för patienter med diabetes typ 2. Studien är en randomiserad klinisk studie där syftet är att i framtiden kunna implementera digitala lösningar bredare i sjukvården. Det är första gången som FRISQ Care används för forskningssyfte och kommer utöver patientstödsprogram också användas som forskningsdatabas.

FRISQ Care kommer att användas i KI:s kliniska studie för att förbättra diabetespatienters följsamhet till kostinterventionsprogrammet i studien. Målsättningen är att förbättra och bibehålla en hälsosam kosthållning. Samarbetsprojektet kommer bedrivas som en vårdnära klinisk studie med syftet att efter framgångsrikt genomförande kunna använda FRISQ Care för kostinterventionsprogram i ordinarie vård för större patientgrupper med samma behov. Genom att ökad följsamhet till levnadsvaneförändringar till stora delar kan genomföras utan fysiska möten med FRISQ Care innebär det att vården potentiellt kan använda både tid och resurser mer effektivt. Diabetes är samtidigt en av de stora folksjukdomarna och antalet drabbade ökar – i Sverige lever cirka 450 000 personer med sjukdomen.

I själva studien kommer FRISQ Care användas för inrapporterande av data, med mål att förbättra kvaliteten på studiedata samt minimera dubbelarbetet i form av administrerings- och dokumentationsförfarande. Eftersom FRISQ Care uppfyller sjukvårdens höga krav på IT-tjänster innebär det att FRISQ Care automatiskt uppfyller flera av de krav som ställs på IT-tjänster för genomförande av forskningsstudier. Det är första gången som FRISQ Care används för forskningssyfte och kommer fungera som forskningsdatabas, det som i forskningsvärlden kallas eCRF.

”Det finns ett stort intresse hur kost, motion och livsstilsfaktorer påverkar kroniska sjukdomar såsom diabetes. Därför är det kul att se hur FRISQ Care kan användas för att öka följsamheten till livsstilsförändringar i denna kliniska studie. Dessutom finns en stor potential i användningen av FRISQ Care i kliniska studier vilket gör detta samarbetsprojekt särskilt intressant.” säger Martin Irding, vd för FRISQ.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Irding, VD FRISQ, martin.irding@frisq.se

Denna information är sådan information som FRISQ Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juli 2018 kl. 08:00 CET.

FRISQ:s pressmeddelanden finns tillgängliga på www.frisqholding.se

OM FRISQ

FRISQ utvecklar digitala verktyg för en personcentrerad vård. Våra tjänster är ett stöd i vardagen för vårdpersonal och ger patienter nya möjligheter att bli mer engagerade i sin egen vård. Läs mer på www.frisq.se  

Bolaget är sedan 2016 listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet ”FRISQ”.
Certified Adviser är FNCA Sweden AB (www.fnca.se, tel 08-528 00 399).