FRISQ och Apoteksgruppen inleder samarbete

FRISQ inleder samarbete med Apoteksgruppen kring hur apoteken kan bli en större del av vårdkedjan. Genom användning av vårdplanslösningen FRISQ Care i både sjukvården och på apotek kan farmaceuters kompetens tillvaratas bättre och göra det möjligt för apoteken att avlasta vården.

Eftersom FRISQ Care är en generisk vårdplanslösning kan den användas inte enbart av sjukvården utan också av apotek för så kallade apoteksplaner, bland annat med stöd kring patientens läkemedel. Apoteken kommer med hjälp av apoteksplanerna kunna avlasta vården i vårdförlopp som kräver uppföljning och noga genomgång av läkemedel. På sikt skulle apoteksplanerna på så vis bidra till en ökad följsamhet till patientens läkemedelsbehandling.

          FRISQ har alltid strävat efter att apoteken ska bli en del av vårdkedjan och att farmaceuters kompetens ska tillvaratas bättre, men om det ska göras på bästa sätt måste det ske i samarbete med vården. Projektet hoppas vi kommer gagna både vården och patienter samt stimulera farmaceuter i deras arbete, säger Martin Irding.

Patienterna kommer kunna ha både sina apoteksplaner från apotek och vårdplaner från vårdgivare i sin smartphone på ett och samma ställe. Apotek och vård integreras därmed på ett helt nytt sätt där patienten står i centrum och blir bärare av sin egen hälsoinformation. När patienten har apoteksplaner från Apoteksgruppen stärks också kundrelationen och apoteket blir det självklara valet vid köp av läkemedel, både receptbelagda och receptfria produkter.

Första steget i projektet är att välja ut lämpliga apotek med nära samarbete med vårdcentraler som kan vara aktuella för pilotprojekt samt arbeta fram lämpligt innehåll för apoteksplaner.

          Vi på Apoteksgruppen ser samarbetet som ett helt nytt innovativt sätt att ta tillvara farmaceuternas kompetens, öka patientens följsamhet till sin läkemedelsbehandling samt låta apoteken bli en naturlig del av vårdkedjan, säger Birgitta Lange Sjöblom, Kvalitetschef på Apoteksgruppen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Irding, VD FRISQ, martin.irding@frisq.se

Denna information är sådan information som FRISQ Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2018 kl. 09:00 CET.

Våra pressmeddelanden finns tillgängliga på www.frisqholding.se