FRISQ på First North Growth Market

FRISQ Holding är noterat på Nasdaq First North sedan oktober 2016, och handlas under kortnamnet FRISQ.

2016 stod FRISQ i startgroparna för att lansera sin första produkt FRISQ Recept och styrelsen bedömde att det var rätt tidpunkt att lista FRISQ på First North. Detta gjordes den 12 oktober 2016.

Styrelsens målsättning med listningen var dels att öka igenkänning och medvetenhet om FRISQ och stärka förmågan att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare, samarbetspartners och nyckelpersoner. Dessutom var en notering ett viktigt steg för att säkerställa en bred, oberoende aktieägarekrets och ge FRISQ möjlighet att använda kapitalmarknaden för att anskaffa kapital.