FRISQ på First North

FRISQ utvecklar digitala tjänster för att förbättra informations- och kommunikationsflödet mellan privatpersoner, apotek, vård och omsorg. Vårt mål är att utveckla innovativa verktyg och förbättra tillgången till hälso- och sjukvårdsinformation så att individer kan ta kontroll över sin egen hälsa.

Under 2015 och 2016 har styrelsen upplevt att intresset för FRISQs lösningar, där medborgaren är den centrala punkten för att samla all personlig information om förskrivna receptbelagda mediciner och övrig hälsoinformation, har ökat. Med de utmaningar kring informationsdelning mellan olika huvudmän i hälso- och sjukvården som dagens lagstiftning innebär kan de innovativa tjänster som FRISQ kommer att erbjuda, där patienten genom sitt medgivande möjliggör delning av medicin- och hälsoinformation mellan olika vårdgivare, förhoppningsvis bidra till såväl ökad patientsäkerhet som ökad effektivitet i hela vård- och omsorgskedjan.

FRISQ står nu i startgroparna för att lansera FRISQ Privat till allmänheten och styrelsen bedömer därför att det är rätt tidpunkt att lista Bolagets aktier på First North. En listning av Bolagets aktier kan öka igenkänning och medvetenhet om Bolaget, stärka FRISQs profil gentemot investerare, kunder och samarbetskandidater, samt stärka förmågan att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare och nyckelpersoner. Listningen kommer att bredda FRISQs aktieägarekrets och ge FRISQ möjlighet att använda kapitalmarknaden för att anskaffa kapital. Av dessa anledningar har styrelsen ansökt om upptagande till handel på First North.

För ytterligare information hänvisas till Bolagsbeskrivningen, se nedladdningsbart dokument nedan.