FRISQ på Stora Aktiedagen: Hur FRISQ dramatiskt effektiviserar vården

Måndagen den 26 november klockan 10:40 presenterar FRISQ:s VD Martin Irding bolaget på Stora Aktiedagen i Stockholm.

FRISQ utvecklar globalt skalbara verktyg för interaktiv kommunikation och vårdplanering som involverar patienten och ökar effektiviteten mellan olika aktörer i vårdkedjan. FRISQ:s produkt är så vitt bolaget vet världsunik och bolaget deltar för närvarande i flera större upphandlingar och har som målsättning att nå en omsättning överstigande 225 MSEK i Norden. Martin kommer under presentationen även belysa FRISQ:s starka internationella marknadspotential.

Presentationen kan ses live på webben på följande länk:

https://www.aktiespararna.se/tv/live

Missa inte detta!

___________________________________

För ytterligare information:

Martin Irding, VD FRISQ
Tel: +46 (0)8 120 131 21
martin.irding@frisq.se 


FRISQ är sedan 2016 listat på NASDAQ First North – Stockholm under kortnamnet ”FRISQ”. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB (www.fnca.se, tel 08-528 00 399). FRISQ:s pressmeddelanden finns tillgängliga på www.frisqholding.se