FRISQ publicerar årsredovisningen för 2017

FRISQ meddelar idag att den fullständiga årsredovisningen för 2017 nu finns publicerad på bolagets hemsida, www.frisqholding.se. Årsredovisningen är på svenska.

Årsredovisningen postas till de aktieägare och andra intressenter som särskilt begär det. Vänligen kontakta bolaget per telefon 08-120 131 21 eller via e-post info@frisq.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magdalena Stenbäck, CFO, magdalena.stenback@frisq.se

Denna information är sådan information som FRISQ Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 april 2018 kl. 12:00 CET.

Våra pressmeddelanden finns tillgängliga på www.frisqholding.se.