FRISQ tar ett första steg mot internationell expansion – implementerar FRISQ Care i Norge inom EU-finansierat innovationsprojekt

FRISQ tar ett första steg mot internationell expansion genom ett innovationsprojekt tillsammans med Norges största privata sjukhus, Lovisenbergs Diakonale Sykehus i Oslo, och det norska företaget BRAIVE. Projektet har beviljats delfinansiering via EU:s program Eurostars, vilket innebär ett erkännande av FRISQ Care:s attraktivitet och potential på en europeisk nivå.

Innovationsprojektet syftar till att utveckla och implementera en vårdmodell för psykisk ohälsa som kombinerar fysiska besök med automatiserad digital behandling så att vårdens resurser används på bästa sätt. Vårdmodellen ska byggas på FRISQ Care:s unika tjänst för vårdplanering. Inom ramen för projektet kommer FRISQ Care att användas av vårdpersonal vid Lovisenberg. Lovisenberg är Norges största privata sjukhus och har cirka 1,700 anställda. Projektet kommer även ske i samarbete med Braive, ett norskt medtechbolag som erbjuder tjänster för onlinebehandling av psykisk ohälsa.

Projektet har beviljats finansiering av Eurostars, ett EU-samarbete som syftar till att stödja internationella innovativa samarbetsprojekt som leds av små och medelstora utvecklingsföretag.

”Det här är väldigt goda nyheter. Eurostars-godkännandet är en tydlig kvalitetsstämpel för FRISQ Care, och ger oss ett utmärkt tillfälle att visa att FRISQ Care är en internationellt relevant produkt. Nu kommer vi snabbare att kunna etablera oss på den norska marknaden, och dessutom göra det i samarbete med välrenommerade aktörer”, säger Martin Irding, VD på FRISQ.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Irding, VD, martin.irding@frisq.se

Denna information är sådan information som FRISQ Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2018 kl. 07:30 CET.

Våra pressmeddelanden finns tillgängliga på www.frisqholding.se.