FRISQ tecknar pilotavtal med SOS International och Länsförsäkringar

FRISQ tecknar avtal med SOS International och Länsförsäkringar. Avtalet innebär att SOS kommer att använda FRISQ Care i delar av sin ordinarie verksamhet inom psykisk ohälsa under första halvåret 2018 för Länsförsäkringars kunder. Avsikten är att expandera användningen om samarbetet faller väl ut.

Länsförsäkringar är en av de ledande aktörerna på marknaden för privat sjukvårdsförsäkring, och lägger stort fokus på att erbjuda kvalitetssäkrad vård.
SOS International är Nordens ledande leverantör av assistanstjänster till försäkringsbranschen – med hjälp av ett stort team av vårdpersonal, bland annat 1200 psykologer i Norden, är man en av de främsta aktörerna inom privata sjukvårdsförsäkringar när det gäller psykisk ohälsa.

Såväl Länsförsäkringar som SOS International driver kontinuerligt kvalitets- och verksamhetsutvecklingsarbete där digitala processverktyg ses som ett viktigt hjälpmedel. Målsättningen för samarbetet med FRISQ är att ytterligare förbättra vårdleveransen med hjälp av FRISQ Care, bland annat genom att patienterna ges digital tillgång till sin personliga behandlingsplan.

– Vi söker hela tiden nya möjligheter att involvera patienten i sin behandling, följa upp resultaten av de behandlingar vi gör och utveckla våra arbetssätt. Ett samarbete med FRISQ ger oss ytterligare ett verktyg i det arbetet. Det ska bli otroligt intressant att se effekterna, säger Gustav Dahlberg, Executive Vice President Commercial för SOS International.

– SOS International driver ett viktigt arbete för att förstärka det preventiva hälsoarbetet, och ge människor möjlighet att snabbt komma i kontakt med rätt stöd och hjälp när de behöver det. Det känns därför hedrande att vi nu får möjlighet att bidra till deras arbete för en kvalitativ vård och behandling, säger Martin Irding, VD på FRISQ.

– Vi ser att digitala vårdplaner kan leda till mer patientcentrerad vård baserad på evidens och en bättre möjlighet för oss att mäta och följa upp kvaliteten i den vård vi förmedlar till våra kunder. Därför vill vi att de vårdgivare vi samarbetar med jobbar på det här sättet, och nu tar vi ett första steg i och med det här pilotprojektet, säger Thomas Abrahamsson, chef Affärsområde Hälsa på Länsförsäkringar.

Avtalet är ett pilot-avtal och innebär att FRISQ Care testas och utvärderas under första halvåret 2018, initialt inom psykologverksamheten. Om piloten faller väl ut är avsikten att expandera användningen av FRISQ Care till fler delar av SOS Internationals och Länsförsäkringars verksamheter.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Irding, VD FRISQ, martin.irding@frisq.se

Denna information är sådan information som FRISQ Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 januari 2018 kl. 12:00 CET.

Våra pressmeddelanden finns tillgängliga på www.frisqholding.se