FRISQ uppdaterar organisationen och rekryterar Chief Development Officer

Som tidigare kommunicerats växlar FRISQ upp verksamheten och förbereder en bredare kommersialisering i Sverige och internationell expansion. Med det som utgångspunkt uppdateras nu organisationen med bland annat rekrytering av en Chief Development Officer.

Som tidigare kommunicerats anlitar FRISQ Stefan Sjögren som Strategic Sales Advisor för att fokusera på större strategiska kunder och partnerrelationer.

Samtidigt rekryterar nu FRISQ Örjan Lindström som Chief Development Officer för att ansvara för vidareutvecklingen av FRISQ Care. Örjan har erfarenhet av att leda utveckling i flera olika sammanhang, både i Sverige och internationellt. Örjan kommer närmast som utvecklingschef på Qapital och har tidigare arbetat som utvecklingschef på bland annat Apollo Travel Group.

Casper Winsnes som tidigare varit tillförordnad Chief Product Officer har nu fått positionen permanentad. Rekryteringen av Örjan Lindström som Chief Development Officer innebär att Casper kan fokusera mer på den långsiktiga produktplanen och stötta kommersialiseringen av FRISQ Care internationellt.

”De kompletteringar och förtydliganden vi nu gör i organisationen innebär att vi optimerar förutsättningarna för att på ett effektivt sätt driva både kommersialisering i Sverige och utomlands samtidigt som vi säkerställer en god takt i vidareutveckling av produkten.” säger Martin Irding, VD för FRISQ.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Irding, VD FRISQ martin.irding@frisq.se

Om FRISQ 

FRISQ utvecklar digitala verktyg för personcentrerad vård. FRISQ:s tjänster är ett stöd i vardagen för vårdpersonal och ger patienter nya möjligheter att bli mer engagerade i sin egen vård. Läs mer på www.frisq.se    

FRISQ är sedan 2016 listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet ”FRISQ”. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB (www.fnca.se, tel 08-528 00 399).

FRISQ:s pressmeddelanden finns tillgängliga på www.frisqholding.se