FRISQ:s styrelseordförande – aktiehandel

FRISQ:s styrelseordförande Mats Lindstrand har sedan publiceringen av delårsrapporten för det tredje kvartalet 2018 förvärvat 73,325 aktier i FRISQ.

Därmed kontrollerar Mats Lindstrand privat och genom bolag
1,861,829 aktier i FRISQ. 

___________________________________

För ytterligare information:

Mats Lindstrand
Styrelseordförande
FRISQ Holding AB

+46 70 591 64 31

Kort om FRISQ:

Healthtech-bolaget FRISQ utvecklar globalt skalbara digitala verktyg för interaktiv kommunikation mellan de olika aktörerna i vårdkedjan.

FRISQ är sedan 2016 listat på Nasdaq First North – Stockholm under kortnamnet ”FRISQ”.

FNCA Sweden AB är FRISQ:s Certified Adviser
Tel +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se

FRISQ:s pressmeddelanden finns tillgängliga på www.frisqholding.se