Fusionen av FRISQ Care AB och FRISQ AB fullbordad

FRISQs styrelse fattade tidigare beslut om att fusionera in FRISQ Care AB (org.nr. 559100-3784) i FRISQ AB (org.nr. 556783-5664) med syfte att förenkla koncernens bolagsstruktur och att minimera administrativa kostnader.

I linje med plan är nu fusionen fullbordad och FRISQ Care AB har absorberats av FRISQ AB. Tidigare förpliktelser hos FRISQ Care AB tas automatiskt över av FRISQ AB.

___________________________________________________________________

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Irding, VD FRISQ

E-post: martin.irding@frisq.se 

 

  

   

Om FRISQ

FRISQ utvecklar digitala verktyg för personcentrerad vård. FRISQs tjänster är ett stöd i vardagen för vårdpersonal och ger patienter nya möjligheter att bli mer engagerade i sin egen vård. Läs mer på www.frisq.se    

FRISQ är sedan 2016 listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet ”FRISQ”. Certified Adviser är FNCA Sweden AB (www.fnca.se, tel 08-528 00 399).

FRISQs pressmeddelanden finns tillgängliga på www.frisqholding.se