Hägglund, Forss och Milton deltar i roadshow med FRISQ, Atea och Apple

Såsom tidigare kommunicerats kommer FRISQ, Atea och Apple under kommande halvår att genomföra en roadshow och besöka vårdgivare runt om i landet, i syfte att demonstrera hur vårdgivare kan använda FRISQ Care och samtidigt få stöd kring hårdvara och relaterade tjänster. Nu är det även klart att Göran Hägglund (bl a tidigare Socialminister), Mikael Forss (bl a tidigare biträdande sjukhusdirektör Karolinska Universitetssjukhuset) och Anders Milton (tidigare bl. a. ordförande i Sveriges Läkarförbund och regeringens psykiatrisamordnare) kommer att delta i denna roadshow och stötta FRISQ inom sina respektive fält.

FRISQ har sedan tidigare ett flertal rådgivare med stor erfarenhet av sjukvården knuta till bolaget och nu kommer Göran Hägglund, Mikael Forss och Anders Milton att delta i flera av de möten med vårdgivare som planeras tillsammans med Atea och Apple.

Göran Hägglund ser FRISQ Care som ett steg på vägen till en mer personcentrerad vård:

”Vi står på tröskeln till den enorma omvandling av vården som digitaliseringen kan möjliggöra och som vi har pratat om länge. En vård där det är patientens vårdplan som är det centrala och som möjliggör ökad kvalitet, tillgänglighet och förbättrad arbetsmiljö för vårdens personal. FRISQ har en väldigt god förståelse för vårdens och patientens behov och det är därför väldigt kul att jag också kan vara med och bidra till genombrottet.”

Mikael Forss delar Hägglunds syn på personcentrering och förbättrad arbetsmiljö i vården:

”Jag har arbetat inom Life science och vården under nästan hela mitt yrkesliv i olika ledningspositioner. Det är uppenbart att samhällets resurser inte kommer att räcka till för de ökande vårdbehoven. En nyckelfråga blir då hur patienten kan göra mer själv, avlasta vården och samtidigt få möjlighet att ta hand om sin hälsa på ett bättre sätt. FRISQ Care är den första tjänsten jag har sett som möjliggör för patienten att göra mer själv och samtidigt underlättar för vården i vardagen. Att det sen är användarvänliga gränssnitt tror jag kommer vara en förutsättning för att få snabbt genomslag bland vårdpersonal och patienter.”

Anders Milton betonar FRISQ Cares betydelse för forskning och evidensbaserat arbete:

”Genom att FRISQ Care ökar patientens delaktighet betydligt kommer vårdpersonalens förståelse för patientens situation förbättras och därmed möjliggöra ett bättre omhändertagande med högre kvalitet. FRISQ Care möjliggör också mer evidensbaserat arbete vilket kan öka kvaliteten i sjukvården – inte minst inom psykiatrin kan FRISQ Care bidra till mer evidensbaserade metoder.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Irding, VD, martin.irding@frisq.se