Insynspersoner

Den 3 juli 2016 trädde marknadsmissbruksförordningen (MAR) i kraft. Därmed upprätthåller Frisq Holding AB inte en publik förteckning av insynspersoner, utan står under direkt kontroll av Finansinspektionen.

Personer i ledande ställning och deras närstående rapporterar transaktioner direkt till FI samt till bolagsledningen. Vänligen meddela compliance@frisq.se om ni blir insider i Frisq Holding AB.