Kapitalmarknadsdag 2021

Presentationer från kapitalmarknadsdag 20 maj 2021

FRISQ arrangerade en kapitalmarknadsdag den 20 maj, för att dela med sig av var bolaget befinner sig i en bransch som börjar se bortom den utdragna, akuta fasen av covid-19 och ett ökat fokus på nästa steg i digitaliseringen av vårdprocesser.

Här kan du ta del av presentationerna från VD George Thaw, samt från Sir David Haslam, Fellow vid Royal College of Physicians, som presenterade vårdsektorns utmaningar och behovet av en plattform som FRISQ Care, samt Thorleif Nilsen, affärsområdeschef på Capio, som förklarar sin syn på partnerskapet med FRISQ.