Kompletterande information om FRISQ Holdings riktade nyemission

FRISQ Holding AB har som tidigare kommunicerats genomfört en riktad nyemission av 18 150 000 aktier till emissionskursen en (1) SEK per aktie.

Nyemissionen tecknades till 80 procent av befintliga ägare med Nordica Life Insurance för kunders räkning (8 MSEK) och Nordic Cross Asset Management AB (1,5 MSEK) som största tecknare. Nya investerare utan tidigare ägande i bolaget tecknade 20 procent av nyemissionen med Gryningskust Holding AB (2 MSEK) och City Capital Partners AB (1,5 MSEK) som största tecknare.