Lars Björk och Camilo Barcenas ska leda etableringen av FRISQ i USA

FRISQ har tidigare kommunicerat sina planer på att äntra den amerikanska marknaden och nu står det klart att det blir styrelseledamoten och Qlik-veteranen Lars Björk tillsammans med amerikanen Camilo Barcenas som får i uppdrag att etablera det första kontoret på plats under det andra kvartalet.

– Vi bedömer att timingen är oerhört god, när vi tidigare i år ställde ut på HIMSS – världens största techmässa för vården – överträffade responsen alla våra förväntningar. Eftersom att USA i stort rör sig mot ett incitamentssystem kring sina offentliga sjukförsäkringar är det viktigare än någonsin att kunna följa upp och mäta effektiviteten i vårdplaner, vilket FRISQ möjliggör, säger FRISQs vd Martin Irding.

Utöver Lars Björk, som sedan 2017 är styrelseledamot i FRISQ, kommer amerikanen Camilo Barcenas bistå i etableringen av FRISQ på den amerikanska marknaden. Barcenas är väletablerad på den amerikanska healthtech-scenen och har under sin karriär jobbat med, och utvecklat kostnadsreducerande och värdeskapande teknologi för, några av den amerikanska vårdens största och mest etablerade aktörer. Där IBM, Stanford Health Care och Kaiser Permanente kan nämnas som några exempel.

– Efter att under flera år ha jobbat med några av landets främsta vårdgivare och vårdsystem ser jag fram emot att delta i den amerikanska lanseringen av FRISQ. I stort är det tre rådande megatrender på den amerikanska marknaden som skapar en perfekt marknad för de värdeförslag som FRISQs teknik erbjuder: digitaliseringen av hälsovården, ett nytt ersättningsparadigm för vårdaktörerna och kommande policyförändringar som kräver att patienter ska få tillgång till sin medicinska information, säger Camilo Barcenas.

De tre rådande megatrenderna Camilo lyfter är också en av anledningarna till att FRISQ bedömer den amerikanska marknaden som särskilt attraktiv just nu. Den första trenden handlar i stort om den på senare tid kraftfulla digitaliseringen av USA:s hälsovårdssystem.

– För mindre än ett decennium sedan förde nio av tio läkare fysiska journaler och register som sorterades i färgkodade mappar, idag är statistiken den motsatta där nästan samtliga läkare använder elektroniska journalsystem. En omställning som visat på hur snabbt en omställning kan ske när incitamenten är tillräckligt stora och att behovet av digitala mjukvaror för vården nu är större än någonsin i USA, säger Camilo Barcenas.

Den andra trenden handlar om övergången från en ersättningsmodell där vården fick betalt för varje vårdtillfälle till en utfallsbaserad ersättningsmodell. Något som enligt Barcenas skapat stor brådska för amerikanska vårdgivare att hitta sätt att utvärdera och engagera patienter i sin vård samt identifiera och replikera framgångsrika vårdplaner.

Den tredje trenden är den nya tiden av digitalt bemyndigade och engagerade patienter som vill ha en hanterbar översikt över sin vård och vårddata. Ett resultat av nyinstiftade regler från US Department of Health and Human Services som för första gången ger amerikanska medborgare rätten till fri och enkel tillgång till sin hälsodata.

– Sammantaget skapar detta en optimal miljö där växande datamängder kan användas för att engagera patienter i sina vårdplaner samtidigt som sjukhus och försäkringsgivar leder till att sjukhus och försäkringsgivare blir betalda mer för att ge bästa möjliga resultat säger Camilo Barcenas.

Sedan 2014 driver Camilo konsultfirman B&B som hjälpt till i utvecklingen och lanseringen av healhtech-lösningar för kunder som Philips Healthcare och The Mayo Clinic – som tre år i rad rankats som USAs bästa vårdaktör av US News.