Ledande befattningshavare

Martin Irding VD
Martin Irding

Född: 1983
Befattning: VD i FRISQ Holding AB och dotterbolaget FRISQ AB.
Kvalificerande erfarenhet: Har varit projektledare i McKinsey & Company och de sista 5 åren uteslutande arbetat med sjukvårds- och läkemedelsrelaterade projekt som exempelvis benchmarking av Stockholms akutsjukhus, utveckling av nya innovativa ersättningsmodeller, Forum för Välfärd-initiativet, utveckling av den värdebaserade prissättningen av läkemedel i Sverige och stora förbättringsprojekt inom vården.
Andra uppdrag: Bolagsman i Mart-Con Handelsbolag (2001 – pågående), styrelsesuppleant i Gråmarken Aktiebolag (2011 – pågående), styrelsesuppleant i 72off AB (2015 – pågående), styrelseordförande och VD i Legendary dynamics AB (2015- pågående) och styrelsesuppleant i Sten Stureborgen AB (2015 – pågående).
Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Ej tillämpligt
Utbildning: Civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola inom Industriell Ekonomi och kandidatexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
Aktieinnehav i Bolaget: Ej tillämpligt
Teckningsoptioner: 130 000

Magdalena Stenbäck, CFO
Magdalena Stenbäck

Född: 1981
Befattning: CFO
Kvalificerande erfarenhet: Över 10 års erfarenhet inom finans- och investeringssektorn, bl.a på SEB Enskilda och sedan 2007 på Investor AB. Har arbetat med ägarfrågor för globala börsnoterade företag såväl som mindre onoterade bolag. De senaste fem åren har fokus varit på sjukvårdssektorn genom vård- och omsorgsbolaget Aleris, Forum för Välfärd-initiativet och projektet APPlicera hälsa. Har även operativ erfarenhet från affärsutveckling på Aleris.
Andra uppdrag: Styrelsesuppleant i ATL Invest AB (2016 – pågående) och styrelsesuppleant i ATL Business Services AB (2016 – pågående)
Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Ej tillämpligt
Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Studier i internationell ekonomi på University of New South Wales, Sydney
Aktieinnehav i Bolaget: Ej tillämpligt
Teckningsoptioner: 70 000

Lars-Eriksson-FRISQ
Lars Eriksson

Född: 1966
Befattning: Chef Produktutveckling
Kvalificerande erfarenhet: Över 25 års erfarenhet av systemutveckling inom hälso- och sjukvårdsbranschen. Har arbetat med utveckling av vård stödjande IT system både inom Cambio (leverantör av Cosmic journalsystem) och CGM (leverantör av Take Care journalsystem).
Andra uppdrag: Styrelseledamot i HAE Scandinavia (2015 – pågående).
Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Ej tillämpligt
Utbildning: Naturvetenskaplig linje på gymnasiet
Aktieinnehav i Bolaget: 110
Teckningsoptioner: 30 000

Hannes Palm FRISQ
Hannes Palm

Född: 1987
Befattning: Affärsutvecklingsansvarig och ansvarig för affärsområde Privat
Kvalificerande erfarenhet: Tidigare arbetat som projektledare på McKinsey & Company, primärt med fokus på projekt inom strategisk planering, operationell förbättring och transformationer. Bred erfarenhet från att ha stöttat klienter inom eHälsosektorn, vårdgivare och medtechbolag.
Andra uppdrag: Ej tillämpligt
Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Ej tillämpligt
Utbildning: B.Sc. in Business & Economics från Handelshögskolan i Stockholm. Huvudinriktning inom Accounting & Financial Management, sekundär inriktning Marketing
Aktieinnehav i Bolaget: 33 000
Teckningsoptioner: 50 000

Susanna-Sjodin_2015
Susanna Sjödin

Född: 1983
Befattning: Kommunikation- och marknadschef
Kvalificerande erfarenhet: Har arbetat på Investor AB som Communications officer och Business Information Specialist. Har varit Projektledare och Tf Informationschef på Kunskapsskolan. Erfarenhet från Forum för Välfärd-initiativet som projektledare för evenemang, kommunikation och marknadsföring. Stipendiat och forskarstudent vid Uppsala universitet (Institutionen för Biokemi och Organisk kemi) och USCF (Department of Biochemistry & Biophysics)
Andra uppdrag: Ej tillämpligt
Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Ej tillämpligt
Utbildning: MSc Biokemi, Uppsala Universitet
Aktieinnehav i Bolaget: –
Teckningsoptioner: 30 000