Ledande befattningshavare

Innehav per den 31 december, 2021.

Mats Lindstrand FRSQ
Mats Lindstrand

Befattning: Tillförordnad VD för FRISQ Holding AB.

Mats har haft en lång karriär som managementkonsult och 10 år som direktör för amerikanska koncernen McKinsey & Company innan han grundade FRISQ 2009. Han har de senaste 8 åren dessutom varit verksam som entreprenör och rådgivare till flera internationella private equity firmor och har dessutom flertalet styrelseuppdrag i andra bolag.

Född: 1959
Utbildning: MSC Civilingenjör, KTH och MBA, Columbia Business School New York.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Mats Lindstrand har erhållit konsultarvode från FRISQ Holding AB och kan därför inte anses oberoende i förhållande till Bolaget.
Beroende i förhållande till större aktieägare: Mats Lindstrands aktieinnehav gör att han inte kan anses oberoende i förhållande till andra större aktieägare.
Aktieinnehav i Bolaget: 1 971 351
Teckningsoptioner: Inga.
Andra betydande styrelseuppdrag: Erik Andersson Gruppen AB och Axolot Solutions AB
Tillträdesår i styrelsen: 2015