Ledande befattningshavare

Martin Irding VD
Martin Irding

Född: 1983
Befattning: VD i FRISQ Holding AB och dotterbolaget FRISQ AB.
Kvalificerande erfarenhet: Har varit projektledare i McKinsey & Company och de sista 5 åren uteslutande arbetat med sjukvårds- och läkemedelsrelaterade projekt som exempelvis benchmarking av Stockholms akutsjukhus, utveckling av nya innovativa ersättningsmodeller, Forum för Välfärd-initiativet, utveckling av den värdebaserade prissättningen av läkemedel i Sverige och stora förbättringsprojekt inom vården.
Andra uppdrag: Bolagsman i Mart-Con Handelsbolag (2001 – pågående), styrelsesuppleant i Gråmarken Aktiebolag (2011 – pågående), styrelsesuppleant i 72off AB (2015 – pågående), styrelseordförande och VD i Legendary dynamics AB (2015- pågående) och styrelsesuppleant i Sten Stureborgen AB (2015 – pågående).
Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Ej tillämpligt
Utbildning: Civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola inom Industriell Ekonomi och kandidatexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
Aktieinnehav i Bolaget: Ej tillämpligt
Teckningsoptioner: 130 000

Magdalena Stenbäck, CFO
Magdalena Stenbäck

Född: 1981
Befattning: CFO
Kvalificerande erfarenhet: Över 10 års erfarenhet inom finans- och investeringssektorn, bl.a på SEB Enskilda och sedan 2007 på Investor AB. Har arbetat med ägarfrågor för globala börsnoterade företag såväl som mindre onoterade bolag. De senaste fem åren har fokus varit på sjukvårdssektorn genom vård- och omsorgsbolaget Aleris, Forum för Välfärd-initiativet och projektet APPlicera hälsa. Har även operativ erfarenhet från affärsutveckling på Aleris.
Andra uppdrag: Styrelsesuppleant i ATL Invest AB (2016 – pågående) och styrelsesuppleant i ATL Business Services AB (2016 – pågående)
Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Ej tillämpligt
Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Studier i internationell ekonomi på University of New South Wales, Sydney
Aktieinnehav i Bolaget: Ej tillämpligt
Teckningsoptioner: 70 000

Lars-Eriksson-FRISQ
Lars Eriksson

Född: 1966
Befattning: Chef Produktutveckling
Kvalificerande erfarenhet: Över 25 års erfarenhet av systemutveckling inom hälso- och sjukvårdsbranschen. Har arbetat med utveckling av vård stödjande IT system både inom Cambio (leverantör av Cosmic journalsystem) och CGM (leverantör av Take Care journalsystem).
Andra uppdrag: Styrelseledamot i HAE Scandinavia (2015 – pågående).
Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Ej tillämpligt
Utbildning: Naturvetenskaplig linje på gymnasiet
Aktieinnehav i Bolaget: 110
Teckningsoptioner: 30 000

Mikael-Svensson-FRISQ
Mikael Svensson

Född: 1966
Befattning: Affärsområdeschef Vård
Kvalificerande erfarenhet: Över 20 års erfarenhet av verksamhetsutveckling med stöd av IT både som anställd i och som managementkonsult inom offentlig verksamhet.  De senaste 6 åren inriktad mot svensk sjukvård bland annat som ansvarig för Accenture etablering på den svenska hälso- och sjukvårdsmarknaden.
Andra uppdrag: Styrelsesuppleant i B.G.S. i Göteborg AB (2007 – pågående), styrelsesuppleant i Korsö Förvaltning AB (2011 – pågående), samt styrelseledamot i C.F.M Enebyberg AB (2015 – pågående).
Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Ej tillämpligt
Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg och arméingenjörsexamen från Armens Tekniska Skola, major, Militärhögskolan.
Aktieinnehav i Bolaget: Ej tillämpligt
Teckningsoptioner: 100 000