Ledande befattningshavare

Innehav per den 31 december 2018.

Martin Irding VD
Martin Irding

Befattning: VD i FRISQ Holding AB och dotterbolaget FRISQ AB.

Martin har varit projektledare i McKinsey & Company och de sista 5 åren uteslutande arbetat med sjukvårds- och läkemedelsrelaterade projekt som exempelvis benchmarking av Stockholms akutsjukhus, utveckling av nya innovativa ersättningsmodeller, Forum för Välfärd-initiativet, utveckling av den värdebaserade prissättningen av läkemedel i Sverige och stora förbättringsprojekt inom vården.

Tillträdesår nuvarande befattning: 2016
Utbildning: Civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola inom Industriell Ekonomi och kandidatexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
Aktieinnehav i Bolaget: 3 000
Teckningsoptioner: 220 000

Bild Annika
Annika Muskantor

Befattning: CFO

Annika har bred finansiell erfarenhet och har under de senaste 20 åren arbetat som interim-CFO med fokus på affärsutveckling i såväl noterade och onoterade bolag bl a Bisnode, eBay, Sobi, MMG Turner Broadcasting, Zodiak Media och Scienta Omicron.

Tillträdesår nuvarande befattning: 2019
Utbildning
: MSc in Business & Economics från Handelshögskolan i Stockholm, MBA från Kellogg Graduate School of Managment i USA
Aktieinnehav i Bolaget: Ej tillämpligt
Teckningsoptioner: Ej tillämpligt

CFO
Hannes Palm FRISQ
Hannes Palm

Befattning: Affärsutvecklingsansvarig

Hannes har tidigare arbetat som projektledare på McKinsey & Company, primärt med fokus på projekt inom strategisk planering, operationell förbättring och transformationer. Bred erfarenhet från att ha stöttat klienter inom eHälsosektorn, vårdgivare och medtechbolag.

Tillträdesår nuvarande befattning: 2016
Utbildning: B.Sc. in Business & Economics från Handelshögskolan i Stockholm.
Aktieinnehav i Bolaget: 33 000
Teckningsoptioner: 150 000

Bild Patrik Mattsson
Patrik Mattsson

Befattning: Customer Success Manager (CSM) Sverige

Patrik har en lång erfarenhet av digitaliseringsfrågor och ledarskap i hälso- och sjukvården. Han har tidigare bland annat varit enhetschef inom vård och omsorg, e-Hälsa, digitalisering i Västra Götalandsregionen.

Tillträdesår nuvarande befattning: 2018
Utbildning
: Studier i IT-Management vid Göteborgs universitet. Kurser inom ledarskap och projektledning.
Aktieinnehav i Bolaget: Ej tillämpligt
Teckningsoptioner: 50 000

Örjan Lindström
Örjan Lindström

Befattning: Utvecklingschef

Örjan har lång erfarenhet av att bygga och leda utvecklingsorganisationer. Han har en gedigen erfarenhet av IT-utveckling i olika roller och organisationer, och har de senaste tio åren arbetat som utvecklingschef på Apollo, Kuoni och Qapital.

Tillträdesår nuvarande befattning: 2018
Utbildning: MSc i Data- och systemvetenskap från Stockholms Universitet.
Aktieinnehav i Bolaget: Ej tillämpligt
Teckningsoptioner: 50 000