Ledande befattningshavare

Innehav per den 31 december, 2020.

Mats Lindstrand FRSQ
Mats Lindstrand

Befattning: Tillförordnad VD för FRISQ Holding AB.

Mats har haft en lång karriär som managementkonsult och 10 år som direktör för amerikanska koncernen McKinsey & Company innan han grundade FRISQ 2009. Han har de senaste 8 åren dessutom varit verksam som entreprenör och rådgivare till flera internationella private equity firmor och har dessutom flertalet styrelseuppdrag i andra bolag.

Född: 1959
Utbildning: MSC Civilingenjör, KTH och MBA, Columbia Business School New York.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Mats Lindstrand har erhållit konsultarvode från FRISQ Holding AB och kan därför inte anses oberoende i förhållande till Bolaget.
Beroende i förhållande till större aktieägare: Mats Lindstrands aktieinnehav gör att han inte kan anses oberoende i förhållande till andra större aktieägare.
Aktieinnehav i Bolaget: 1 971 351
Teckningsoptioner: Inga.
Andra betydande styrelseuppdrag: Erik Andersson Gruppen AB och Axolot Solutions AB
Tillträdesår i styrelsen: 2015

UK från LinkedIn
Ulrika Kruse

Befattning: Chief Commercial Officer

Ulrika har mer än 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom sälj och kommersiella roller. Hon har byggt och drivit säljavdelningar i såväl stora som nystartade bolag, där fokus varit att utveckla effektiva säljprocesser, coacha samt målstyra verksamheten. Hennes väldokumenterade historia av att leda i transformation med högt affärsfokus bygger på chefspositioner inom bland annat Soliditet, Dun & Bradstreet, Empire och Bisnode.

Tillträdesår nuvarande befattning: 2021
Utbildning
: Studier i HR vid Stockholms Universitet
Innehav i Bolaget: 0
Teckningsoptioner: 0

ulrika.kruse@frisq.se

orjan
Örjan Lindström

Befattning: Chief Technology Officer

Örjan har lång erfarenhet av att bygga och leda utvecklingsorganisationer. Han har de senaste 10 åren arbetat som utvecklingschef på Apollo, Kuoni och Qapital.

Tillträdesår nuvarande befattning: 2018
Utbildning: MSc i Data- och systemvetenskap från Stockholms Universitet.
Teckningsoptioner: 0
Aktieinnehav: 0

Patrik_Mattsson
Patrik Mattsson

Befattning: Customer Success Manager (CSM) Sverige

Patrik har en lång erfarenhet av digitaliseringsfrågor och ledarskap i hälso- och sjukvården. Han har tidigare bland annat varit enhetschef inom vård och omsorg, e-Hälsa, digitalisering i Västra Götalandsregionen.

Tillträdesår nuvarande befattning: 2018
Utbildning
: Studier i IT-Management vid Göteborgs universitet. Kurser inom ledarskap och projektledning.
Aktieinnehav i Bolaget: 1 853
Teckningsoptioner: 50 000

Casper Winsnes FRISQ
Casper Winsnes

Befattning: Chief Innovation Officer

Casper har extensiv erfarenhet av att bygga och utveckla innovativ mjukvara för vården. Under de senaste 12 åren har han ansvarat för utvecklingen av projekt som Nationell Patientöversikt 2 (NPÖ2) och Mina Vårdflöden, som utvecklade en gemensam nationell invånar- och vårdgivartjänst för att visa historisk vårddata via den nationella tjänsteplattformen. Casper har en bakgrund från bland annat Chorus, Vattenfall och Gartner.

Tillträdesår nuvarande befattning: 2019
Utbildning: Företagsekonomi, Stockholms Universitet
Aktieinnehav i Bolaget: 65 000 (indirekt via bolag)
Teckningsoptioner: 150 000 (eget och närståendes innehav)