Ledande befattningshavare

Innehav per den 31 december 2018.

Martin Irding VD
Martin Irding

Befattning: VD i FRISQ Holding AB och dotterbolaget FRISQ AB.

Martin har varit projektledare i McKinsey & Company och de sista 5 åren uteslutande arbetat med sjukvårds- och läkemedelsrelaterade projekt som exempelvis benchmarking av Stockholms akutsjukhus, utveckling av nya innovativa ersättningsmodeller, Forum för Välfärd-initiativet, utveckling av den värdebaserade prissättningen av läkemedel i Sverige och stora förbättringsprojekt inom vården.

Utbildning: Civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola inom Industriell Ekonomi och kandidatexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
Aktieinnehav i Bolaget: 3 000
Teckningsoptioner: 220 000

Magdalena Stenbäck, CFO
Magdalena Stenbäck

Befattning: CFO

Magdalena har över 10 års erfarenhet inom finans- och investeringssektorn, bl.a på SEB Enskilda och sedan 2007 på Investor AB. Har arbetat med ägarfrågor för globala börsnoterade företag såväl som mindre onoterade bolag. De senaste fem åren har fokus varit på sjukvårdssektorn genom vård- och omsorgsbolaget Aleris, Forum för Välfärd-initiativet och projektet APPlicera hälsa. Har även operativ erfarenhet från affärsutveckling på Aleris.

Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Studier i internationell ekonomi på University of New South Wales, Sydney
Aktieinnehav i Bolaget: Ej tillämpligt
Teckningsoptioner: 70 000

Hannes Palm FRISQ
Hannes Palm

Befattning: Affärsutvecklingsansvarig och ansvarig för affärsområde Privat

Hannes har tidigare arbetat som projektledare på McKinsey & Company, primärt med fokus på projekt inom strategisk planering, operationell förbättring och transformationer. Bred erfarenhet från att ha stöttat klienter inom eHälsosektorn, vårdgivare och medtechbolag.

Utbildning: B.Sc. in Business & Economics från Handelshögskolan i Stockholm.
Aktieinnehav i Bolaget: 33 000
Teckningsoptioner: 150 000