Ledande befattningshavare

Innehav per den 31 december 2020.

George Thaw
George Thaw

Befattning: VD för FRISQ Holding AB och dotterbolag FRISQ AB (Tillförordnad)

George har stark erfarenhet av att skapa och driva tillväxt såväl organiskt som genom M&A för att driva och växa SaaS-bolag globalt inom och utanför hälso- och sjukvårdssektorn. Han har utvecklat och framgångsrikt rullat ut hållbara affärsstrategier genom att nyttja tvärfunktionella dynamiska och breda geografiska team i de högprofilerade organisationer där han har haft ledande befattningar som bl a., Head of European Service Business, och Global Head of Product Support Services för Microsoft Corp; VD för Arctic Slope Regional Corp i Alaska; COO för SAP UK och Irland; Global VD för Advanced Health & Care; VD för medicinteknikbolaget Fuel 3D.

Tillträdesår nuvarande befattning: 2020
Utbildning: BA (Hons) i affärsjuridik och marknadsföring från Strathclyde University, UK
Aktieinnehav i Bolaget: 0
Teckningsoptioner: 0

Ulrika-Jones-square
Ulrika Jones

Befattning: Chief Financial Officer och Chief Operating Officer

Ulrika har bred finansiell och juridisk erfarenhet. Hon har under de senaste 25 åren fokuserat på affärsutveckling i positioner som CFO, Chief Accounting Officer och Head of Legal i såväl noterade som onoterade bolag, t. ex. MTG, Zodiak Media, Bisnode Sverige, Speqta, och Bambuser.

Tillträdesår nuvarande befattning: 2021
Utbildning: Juridik vid Stockholms Universitet
Aktieinnehav i Bolaget: 0
Teckningsoptioner: 0

CFO
Elleby
Peter Elleby

Befattning: Chief Technical Advisor

Peter var tidigare teknisk chef för Anatwine, inte-grationsplattform för e-handel som förvärvades av Zalando. Han var även CTO för Greenlight, en av de största oberoende digitala byråerna i UK, VP för Engineering för Touch Clarity (förvärvat av Omniture och Adobe), styrelseleda-mot i Qubit, samt CTO och CIO för Powa Technologies, ett enhörningsföretag inom betalteknik i UK.

Tillträdesår nuvarande befattning: 2020
Utbildning: Master of Science in Engineering – Danmarks Tekniske Højskole och Brunel University London.
Teckningsoptioner: –
Aktieinnehav: –

UK från LinkedIn
Ulrika Kruse

Befattning: Chief Commercial Officer

Ulrika har mer än 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom sälj och kommersiella roller. Hon har byggt och drivit säljavdelningar i såväl stora som nystartade bolag, där fokus varit att utveckla effektiva säljprocesser, coacha samt målstyra verksamheten. Hennes väldokumenterade historia av att leda i transformation med högt affärsfokus bygger på chefspositioner inom bland annat Soliditet, Dun & Bradstreet, Empire och Bisnode.

Tillträdesår nuvarande befattning: 2021
Utbildning
: Studier i HR vid Stockholms Universitet
Innehav i Bolaget: 0
Teckningsoptioner: 0

ulrika.kruse@frisq.se

Patrik_Mattsson
Patrik Mattsson

Befattning: Customer Success Manager (CSM) Sverige

Patrik har en lång erfarenhet av digitaliseringsfrågor och ledarskap i hälso- och sjukvården. Han har tidigare bland annat varit enhetschef inom vård och omsorg, e-Hälsa, digitalisering i Västra Götalandsregionen.

Tillträdesår nuvarande befattning: 2018
Utbildning
: Studier i IT-Management vid Göteborgs universitet. Kurser inom ledarskap och projektledning.
Aktieinnehav i Bolaget: 1 853
Teckningsoptioner: 50 000

lovisasunnerholm
Lovisa Sunnerholm

Befattning: Chief Marketing Officer

Lovisa har en bred bakgrund inom strategi, marknadsföring och kommunikation. Hon har tidigare drivit centrala marknads- och förändringsarbeten på Electrolux globala marknadsavdelning, arbetat med B2B & B2C på Google och har erfarenhet från byråvärlden via Prime PR och Naked Communication där hon bland annat arbetade med portföljstrategi för en ledande apoteksaktör. 

Tillträdesår nuvarande befattning: 2021
Utbildning: Master på Handelshögskolan i Sthlm
Aktieinnehav i Bolaget: 0
Teckningsoptioner: 0

lovisa.sunnerholm@frisq.se

Chief Marketing Officer
Casper Winsnes FRISQ
Casper Winsnes

Befattning: Chief Innovation Officer

Casper har extensiv erfarenhet av att bygga och utveckla innovativ mjukvara för vården. Under de senaste 12 åren har han ansvarat för utvecklingen av projekt som Nationell Patientöversikt 2 (NPÖ2) och Mina Vårdflöden, som utvecklade en gemensam nationell invånar- och vårdgivartjänst för att visa historisk vårddata via den nationella tjänsteplattformen. Casper har en bakgrund från bland annat Chorus, Vattenfall och Gartner.

Tillträdesår nuvarande befattning: 2019
Utbildning: Företagsekonomi, Stockholms Universitet
Aktieinnehav i Bolaget: 65 000 (indirekt via bolag)
Teckningsoptioner: 150 000 (eget och närståendes innehav)