Lyckad närvaro under Almedalsveckan

FRISQ har under Almedalsveckan varit på plats i Visby för att bland annat delta i seminarier och diskutera vårdens framtida utmaningar och lösningar, möta samarbetspartners och, ställa ut under Techarenan som ett av Sveriges 50 framtidsbolag.

Årets Almedalsvecka har för FRISQ varit kantat av många intressanta och lärorika möten, seminarier och erfarenheter. Att intresset för vård och omsorg var stort märktes tydligt där över 10% av alla seminarier under veckan handlade om ämnet. FRISQ var i år på plats för att delta i seminarier, möta representanter från vården och ställa ut på Techarenan som ett av Sveriges 50 mest innovativa bolag i tävlingen Serendipity Challenge.

Tillsammans med Alliance for Innovative Care bjöd FRISQ, CGM, Cambio, InterSystems och CGI gemensamt in till seminarier för att bland annat diskutera e-hälsans ekosystem som en katalysator för Regeringens Vision e-hälsa 2025.

FRISQs styrelseledamot Göran Hägglund representerade även FRISQ i två paneldiskussioner där den första handlade om kompetensförsörjning inom vården och om digitala vårdtjänster är lösningen. Det andra fokuserade på hur patienten ska kunna involveras i utvecklingsarbetet av nya lösningar inom e-hälsa för att ta vården närmare vårdtagaren. Hägglund lyfte bland annat behovet av lösningar för dem med de största behoven:

”Det finns all anledning att välkomna genombrottet för läkarapparna men den stora samhällsnyttan får vi genom lösningar som inriktas på de patienter som har de största vårdbehoven; multisjuka och personer med kroniska sjukdomar. Det innebär fantastiska möjligheter när det gäller förbättrad kvalitet, större trygghet och lägre kostnader.”

Intresset för FRISQ var under veckan stort och ledde till flera intressanta diskussioner och möten om vården i dag och i framtiden. Det är tydligt att det både finns ett brett intresse för att utveckla vården och för att välkomna nya digitala tjänster som kopplar ihop vården och patienten på en gemensam plattform.