Lyckat seminarium och presentation av FRISQ Care på Sahlgrenska Universitetssjukhuset den 17 oktober

Som tidigare kommunicerats anordnar vi under oktober två seminarier för inbjudna vårdgivare och beslutsfattare inom vården. Igår var FRISQ på plats i Göteborg för att hålla ett seminarium och för första gången visa upp tjänsten FRISQ Care för en bredare publik. 

För en fullsatt möteslokal inledde Tobias Nilsson från Västra Götalandsregionen med en överblick kring omställningsprogrammet som nu drivs inom VGR, där digitalisering är ett av de fyra huvudområdena. Digitala lösningar är ett absolut måste för att regionen ska klara de mål man satt upp.

Anders Ullman från KOL-Centrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset gav en kort beskrivning av uppdraget som KOL-centrum tilldelats och vilka utmaningar man mötte när man började sätta upp verksamheten. En grundförutsättning för ett bra omhändertagande inom ramen för KOL-centrums verksamhet är den interprofessionella samverkan i vårdteamet.

Anders Ullman beskrev även när han för första gången kom i kontakt med FRISQ Care och insåg att tjänsten hade potential att både underlätta interprofessionell samverkan på kliniken och samtidigt involvera patienten i sin egen vård.

Casper Winsnes avslutade med att ge en överblick av tjänsten FRISQ Care och vad som möjliggörs ur vårdens och patientens perspektiv. Efter det hölls en demonstration av FRISQ Care, för första gången någonsin för en bredare publik, där Casper också exemplifierade med hur KOL-centrums behandlingsplan kan komma att se ut i tjänsten.

Seminariet genomsyrades av en väldigt positiv stämning med många deltagare som nu kommer följa utvecklingen när KOL-Centrum som första vårdgivare i Sverige börjar testa FRISQ:s verktyg.

För komplett talarlista på seminariet, se tidigare pressmeddelande. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Irding, VD, martin.irding@frisq.se