Organisation

FRISQ:s totala team uppgår till ca 40 medarbetare. Några är bland de mest kompetenta i Sverige inom IT-utveckling, sjukvård, farmaci och affärsutveckling.

Vid årets utgång hade FRISQ 17 anställda. Utöver de anställda har FRISQ ett antal konsulter knutna till sig som bistår arbetet med bl a bolagets internationalisering.

Vi strävar alla efter samma mål; att förse vården med digitala tjänster som sätter patienten i centrum.

FRISQ leds av VD Martin Irding. FRISQ strävar efter en icke-hierarkisk organisation med en arbetsmiljö där allas idéer och kompetenser tas tillvara på bästa sätt och där individen såväl som bolaget ständigt utvecklas.

Styrelseordförande är Mats Lindstrand. Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning och utfärdar riktlinjer och instruktioner till VD. Styrelsens uppgift är även att se till att kontrollen över bolagets redovisning och ekonomiska förhållanden är betryggad.