Organisation

FRISQ består idag av ca 15 medarbetare med en unik mix av kompetenser från bland annat hälso- och sjukvården, farmaci samt IT- och systemutveckling. Vi strävar alla efter samma mål; att förbättra hälso- och sjukvården för individen och dess anhöriga.

Utöver våra medarbetare har vi en erfaren styrelse och ett brett nätverk som vi sätter stort värde på. Nätverket stärker vårt erbjudande och hjälper oss att attrahera intressanta samarbetspartners och kompetenta medarbetare till vår organisation.

FRISQs dagliga arbete leds av VD Martin Irding. Medlemmarna i koncernledningen såväl som ett antal andra nyckelpersoner i bolaget rapporterar direkt till VD. Vi strävar efter att ha en icke-hierarkisk organisation med en arbetsmiljö där allas idéer och kompetenser tas tillvara på bästa sätt och där individen såväl som bolaget ständigt utvecklas.

Styrelseordförande är Mats Lindstrand. Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning och utfärdar även riktlinjer och instruktioner till VD. Styrelsens uppgift är att se till att kontrollen av bolagets redovisning, förvaltning och ekonomiska förhållanden är betryggad.