Reumatikerförbundet lanserar en app för ökat inflytande och delaktighet i vård och behandling

Under hösten 2016 lanserar Reumatikerförbundet en mobilapp som bland annat möjliggör direktbeställning av läkemedel från apotek.

Via appen kommer man också åt andra tjänster och information från Reumatikerförbundet, till exempel e-hälsotjänster, medlemssidor och information om diagnoser.