Revisorer

Johan Kaijser på Mazars har varit Bolagets revisor sedan 2015 och omvaldes vid årsstämman 2017 för perioden intill slutet av årsstämman 2018.

Johan Kaijser är auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer & rådgivare). Revisionsbolaget Mazars SET Revisionsbyrå AB adress är Box 1317, 111 83 Stockholm.

Johan Kaijser valdes till revisor vid extra bolagsstämma den 17 september 2015, vid vilken beslutades att Bolaget ska ha en revisor. Beslutet att Bolaget ska ha en revisor föranleddes av den planerade listningen av Bolagets aktier på First North. Ersättning till revisorn utgår enligt löpande räkning.